X-Frame-Options: SAMEORIGIN

NPRcz 2.0

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie jest wieloletnim beneficjentem programów „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020” oraz „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.”

2021

W ramach dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych w 2021 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 zakup następujących pozycji:

2022

W ramach dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych w 2022 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 zakup następujących pozycji:

2023

W ramach dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych w 2023 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 zakup następujących pozycji: