X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Standardy Ochrony Małoletnich

Biblioteka wprowadza niniejsze Standardy Ochrony Małoletnich w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży korzystającym oraz chcącym skorzystać z zasobów Biblioteki bezpiecznego środowiska, zorganizowanego z poszanowaniem ich praw i godności. Biblioteka zapewnia, że jej działalność jest zorganizowana tak, aby zapewnić dzieciom i młodzieży wolny dostęp do oferty edukacyjnej i kulturalnej w sposób dla nich bezpieczny i komfortowy, wolny od zagrożeń i zachowań nieodpowiednich, w szczególności wolny od jakichkolwiek form przemocy i dyskryminacji.

Pobierz Standardy Ochrony Małoletnich w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie.

Załącznik nr 1 Oświadczenie o zapoznaniu się ze Standardami Ochrony Małoletnich Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie

Załącznik nr 2 Procedura weryfikacji pracowników biblioteki w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym

Załącznik nr 3 Formy krzywdzenia małoletnich oraz symptomy pozwalające na jego rozpoznanie

Załącznik nr 4 Karta interwencji

Standardy Ochrony Małoletnich wersja skrócona dla małoletnich

 • Osoby, które kontaktują się z Tobą w Bibliotece, powinny zachowywać się grzecznie i z poszanowaniem Twoich potrzeb.
 • Pracownikom nie wolno stosować w stosunku do Ciebie przemocy.
 • Masz prawo do zadawania pytań pracownikom Biblioteki i otrzymywania na nie wyczerpujących odpowiedzi.
 • Pracownikom nie wolno na Ciebie krzyczeć.
 • Masz prawo do informacji o wszystkich decyzjach, które są w stosunku do Ciebie podejmowane i wyjaśnienia dlaczego takie są.
 • Masz prawo do prywatności. Pracownikom Biblioteki nie wolno przekazywać informacji o Tobie innym dorosłym ani dzieciom, z wyjątkiem Twoich rodziców lub opiekunów.
 • Pracownikom nie wolno bez zgody Twojej i Twoich rodziców lub opiekunów robić Ci zdjęć, nagrywać filmów.
 • Pracownikom nie wolno zachowywać się w Twojej obecności niewłaściwie, używać wulgarnych słów, gestów lub żartów, obrażać kogokolwiek, nawiązywać w wypowiedziach do Twojej atrakcyjności, używać przemocy.
 • Nikomu nie wolno Cię krzywdzić, w jakikolwiek sposób.
 • Pracownikom nie wolno nawiązywać z Tobą jakichkolwiek relacji romantycznych, ani składać Ci propozycji o nieodpowiednim charakterze.
 • Pracownikom nie wolno proponować Ci alkoholu, papierosów ani nielegalnych substancji. Pracownikom nie wolno używać ich w Twojej obecności.
 • Pracownikom nie wolno przyjmować pieniędzy ani prezentów od Ciebie.
 • Masz prawo być traktowane tak samo jak wszystkie inne dzieci.
 • Pracownicy nie powinni nikogo faworyzować.
 • Pracownikom wolno Cię dotykać tylko za Twoją zgodą i w taki sposób, aby był dla Ciebie odpowiedni.
 • Pracownikom nie wolno Cię bić, szturchać, popychać ani dotykać Cię w jakikolwiek inny sposób, którego nie chcesz lub czujesz się źle.
 • Pracownicy mogą się z Tobą kontaktować wyłącznie w czasie pracy i w związku z ich pracą.
 • Pracownikom nie wolno zapraszać Cię do ich miejsca zamieszkania, spotykać się z Tobą poza Biblioteką ani kontaktować się z Tobą w mediach społecznościowych lub przez prywatny telefon.
 • Pamiętaj! Zawsze kiedy czujesz się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, ktoś robi Ci krzywdę lub zachowuje nieodpowiednio, możesz powiedzieć o tym innemu pracownikowi Biblioteki, który Cię wysłucha i pomoże!