X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Academica

Przynależność do naszej Biblioteki oznacza od niedawna również możliwość korzystania z zasobów Academiki, czyli cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych. Academica udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. W sumie 611 446 dokumentów.

Nasi Czytelnicy mogą korzystać także z tych zasobów Academiki, które nie są dostępne dla wszystkich (bo są w niej także publikacje znajdujące się już w domenie publicznej), czyli z umieszczonych wśród zasobów Academiki publikacji objętych prawem autorskim. Są one dostępne na dedykowanych terminalach w bibliotekach należących do systemu Academica. Jedną z nich jest Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie.

Żeby z tych publikacji skorzystać, należy zalogować się w CWPN Academica na terminalu znajdującym się na terenie naszej Biblioteki. Logowanie odbywa się za pomocą indywidualnych danych dostępowych: loginu, będącego numerem karty bibliotecznej oraz hasła. Wszystkich zainteresowanych tymi wypożyczeniami, a przede wszystkim sposobem korzystania z nich, odsyłamy na stronę Academiki, czyli tutaj >>, oraz do Regulaminu CWPN Academica >>.