X-Frame-Options: SAMEORIGIN

TEODOR – Wrzutnia na książki

ZASADY KORZYSTANIA Z WRZUTNI

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie działa wrzutnia książek, czyli całodobowe urządzenie samodzielnego zwrotu książek. Znajduje się na zewnątrz biblioteki, przed bramą i wjazdem na dziedziniec. Wrzutnia umożliwia wygodny sposób oddania książek o każdej porze, również podczas świąt i dni wolnych od pracy.

  1. Wrzutnia służy do zwracania książek wypożyczonych z Biblioteki, zwłaszcza w dniach i godzinach, gdy Biblioteka jest nieczynna.
  2. Użytkownik korzystający z wrzutni zobowiązany jest do delikatnego wkładania zwracanych książek do oznaczonego otworu. Książki należy wkładać pojedynczo, grzbietem do środka.
  3. Wrzutnia jest dostępna przez całą dobę.
  4. Książki z wrzutni wyjmowane są codziennie kilka razy w ciągu dnia pracy Biblioteki.
  5. Materiały biblioteczne zwrócone z wykorzystaniem wrzutni są zdejmowane z konta czytelnika w tym samym dniu roboczym. Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić stan swojego konta po skorzystaniu z wrzutni.
  6. Dokonując zwrotu materiałów bibliotecznych z wykorzystaniem wrzutni Użytkownik ma świadomość, że w przypadku nieterminowego zwrotu naliczenie opłat następuje z chwilą rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, a nie w momencie włożenia książki do wrzutni.
  7. Oddanie poprzez wrzutnię materiałów bibliotecznych z opóźnieniem (przekroczony termin zwrotu) nie zwalnia czytelnika od uiszczenia opłaty specjalnej.
  8. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych materiałów bibliotecznych Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienia.
  9. Stanowisko wrzutni podlega monitoringowi. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza materiałami bibliotecznymi.