X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Koordynator ds. dostępności

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie informuje, że funkcję Koordynatora ds. dostępności pełni Pani Małgorzata Szczypka – młodszy bibliotekarz.

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności należy:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bielawie
  • przygotowanie i koordynację wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bielawie
  • monitorowaniem działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności łączył swoje zadania z dotychczasowymi obowiązkami bibliotekarza, pracując – tak jak do tej pory.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie – Małgorzata Szczypka

adres do korespondencji: Piastowska 19c, 58-260 Bielawa

telefon: 74 6450963

e-mail: wypozyczalnia.mbp.bielawa@gmail.com