X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Dyskusyjny Klub Książki

Moderatorki: Monika Stankowska, Małgorzata Szczypka                                 

Adres: ul. Piastowska 19c

Telefon: tel. 74 6450965 (wew. 24)

Spotkania: ostatni czwartek miesiąca

Dyskusyjny Klub Książki (DKK) tworzą czytelnicy, którzy kochają czytać książki i dyskutować na ich temat. Klubowicze spotykają się w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 16.00 w Bibliotece.

Na miesiąc przed spotkaniem wybierana jest książka, którą należy przeczytać, aby na kolejnym spotkaniu wymienić poglądy, refleksje, uwagi, podzielić się spostrzeżeniami.

Klubowiczem może zostać każdy, bez względu na wiek i zainteresowania. Jedynym warunkiem jest pasja czytania. Każdy kto chciałby wziąć udział w dyskusji lub chwilowo być jej tylko biernym odbiorcą może przyjść na spotkanie. Taka jest idea DKK.

***

Kluby Książki (grupy czytelnicze) istnieją już od lat 20. ubiegłego wieku, głównie w USA i Wielkiej Brytanii. W Polsce Dyskusyjne Kluby Książki (DKK) zaczęły się pojawiać od kwietnia 2007 r. Powstały z inicjatywy Instytutu Książki, który swoje wzorce czerpał z Wielkiej Brytanii. Kluby działają przy wsparciu finansowym i merytorycznym Instytutu Książki i zlokalizowane są w bibliotekach różnego stopnia, począwszy od placówek wojewódzkich po filie biblioteczne w małych miejscowościach. Obecnie działa blisko 600 klubów, a w zajęciach czytelniczych uczestniczy ponad 5000 miłośników książek.DKK mają na celu kreowanie mody na czytanie oraz promowanie biblioteki jako miejsca, gdzie można wspólnie czytać oraz dyskutować na temat literatury.

Klubami opiekują się moderatorzy, w roli których najczęściej występują bibliotekarze. Wyboru książek do wspólnego czytania dokonują sami klubowicze na podstawie proponowanej listy przygotowanej przez Instytut Książki, obejmującej nowości wydawnicze. Wybrane książki Instytut przekazuje klubom poprzez koordynatorów DKK w poszczególnych województwach.

Dyskusyjny Klub Książki przy Miejskiej Bibliotece Publicznej (MBP) w Bielawie powstał dzięki Urszuli Ubych, kierownika do spraw bibliotecznych MBP, która w ,,Wiadomościach Bielawskich” (nr 16/317, 16-31 X 2009, s. 3.) przybliżyła lokalnej społeczności idee DKK. Włączyliśmy się tym samym do ogólnopolskiego programu Instytutu Książki i Bibliotek Wojewódzkich. Termin pierwszego bielawskiego spotkania Klubu wyznaczono na 26 listopada 2009 r. Dolnośląskie DKK mogą liczyć na wsparcie merytoryczne ze strony Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej (DBP) im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, która zapewnia pomoc metodyczną i organizuje szkolenia.

25 listopada 2009 r. DBP zorganizowała szkolenie dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki z terenu naszego województwa. MBP w Bielawie reprezentowały Agnieszka Smuśkiewicz oraz Izabela Fiedler.

Spotkanie rozpoczął dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Tyws, który serdecznie przywitał liczne grono i krótko podsumował działalność Klubów w mijającym roku. Dolnośląskie DKK stanowią liczną i wyróżniającą się na tle kraju grupę. Liczba klubów wzrosła z 62 działających na początku roku do 75. Pomimo trudnej sytuacji finansowej Kluby mają się dobrze. Ogromnym sukcesem okazały się organizowane przez DKK oraz Instytut Książki spotkania autorskie. Słowa uznania otrzymała dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie Elżbieta Sucharska, która zajmuje się organizacją spotkań. W 2009 r. gościli  w  naszym  województwie m.in. Marek Krajewski, Andrzej Pilipiuk, Małgorzata Kalicińska, Izabela Sowa, Olga Tokarczuk, Krystyna Nepomucka i wielu innych poczytnych i lubianych autorów.

Koordynator dolnośląskich DKK Wioleta Matuszewska prowadziła roboczą część szkolenia. Omawiano sprawy bieżące oraz plany przyszłoroczne, a przede wszystkim  wymieniano doświadczenia. Na zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzymał wraz z podziękowaniem pięknie wydaną monografię Dolnego Śląska oraz kalendarz na 2010 r.

Szkolenia organizowane przez DBP są dużym wsparciem metodycznym dla moderatorów z województwa, a także integrują nasze środowisko. Dla nas były cenne i pouczające, dały nam także  motywację i pierwsze doświadczenia do prowadzenia bielawskiego DKK.

Pierwsze spotkanie bielawskiego DKK odbyło się 26 listopada 2009 r. w MBP przy ul.  Stefana Żeromskiego 43 i było poświęcone twórczości Huberta Klimko-Dobrzanieckiego, pisarz urodzonego w naszym mieście. Autor zbioru opowiadań Stacja Bielawa Zachodnia, powieści: Raz, dwa, trzy, Dom Róży, Kołysanka dla  wisielca i najnowszej, autobiograficznej, Rzeczy pierwsze, należy do młodego pokolenia pisarzy. Jego książki są kontrowersyjne, jedne szokują swym naturalizmem, inne urzekają wręcz baśniowym klimatem. W nas silne emocje wywołują motywy rodzinnego miasteczka, które pojawiają się we wszystkich powieściach Klimko-Dobrzanieckiego.

Spotkanie odbyło się w Wypożyczalni MBP w Bielawie. Gospodyni działu i moderator bielawskiego DKK Agnieszka Smuśkiewicz zadbała o  nastrojową i miłą atmosferę. W kameralnym gronie, przy kawie i herbacie, mogłyśmy podzielić się wrażeniami z lektury. Odczucia były bardzo różne, a możliwość wymiany indywidualnych opinii była bardzo ciekawym doświadczeniem. Książki Huberta Klimko-Dobrzanieckiego stały się punktem wyjścia  do rozmowy o  literaturze współczesnej, o dawnej Bielawie, o trudnych  niekiedy relacjach  rodzinnych. Po prostu o życiu.

Bielawski klub istnieje już rok. W 2010 r. miałyśmy 10 spotkań. Przez ten czas zdążyłyśmy się bliżej poznać i przede wszystkim stworzyłyśmy zgraną grupę. Ale jesteśmy otwarte na nowych członków, na osoby, które podobnie jak my lubią czytać, a jeszcze bardziej dyskutować na temat przeczytanych książek. Ideą Dyskusyjnych Klubów Książki są, oprócz dyskusji na temat czytanych książek, spotkania autorskie. Miałyśmy okazję rozmawiać o książkach z ich autorami. Tak było w przypadku pisarki Agnieszki Lingas-Łoniewskiej, która 17 marca br.  promowała w Bielawie swoją książkę Bez przebaczenia. Tak też było z popularnym autorem kryminałów Markiem Krajewskim, z którym rozmawiałyśmy o jego literackim bohaterze Eberharcie Mocku. Spotkania naszego Klubu na stałe wpisały się w życie bielawskiej biblioteki. Członkowie Klubu angażują się nie tylko w imprezy organizowane w ramach DKK, ale aktywnie uczestniczą we wszystkich wydarzeniach naszej instytucji. Klubowiczki miały osobisty udział w tworzeniu w Bielawskiej Placówce Muzealnej wystawy „W dawnej szkole”, biorą też udział w komisjach oceniających prace z różnych konkursów.

Bielawski DKK