X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Cennik usług MBP w Bielawie

Cennik biblioteczny

karta czytelnika

wydanie duplikatu karty

limit kary za przekroczenie terminu zwrotu, skutkujący zablokowaniem konta czytelnika

opłata za 1 dzień przekroczenia terminu zwrotu książek

opłata za 1 dzień przekroczenia terminu zwrotu audiobooków

opłata za 1 dzień przekroczenia terminu zwrotu książek z Czytelni

opłata za 1 dzień przekroczenia terminu zwrotu filmów

wysłanie upomnienia w celu ściągnięcia należności wobec biblioteki

opłata za zniszczony kod kreskowy

opłata za zniszczone etui CD, DVD

opłata za zniszczoną lub zagubioną książkę

opłata za zniszczony lub zagubiony materiał audiowizualny

usługa informacyjna w postaci publikacji z prowadzonej działalności bibliotecznej

bezpłatnie

5zł

10zł

0,05zł

0,10zł

0,50zł

2,00zł

5,00zł

5,00zł

0,50zł

aktualna wartość rynkowa książki

aktualna wartość rynkowa tego materiału plus opłata licencyjna

według kosztów wykonania

Korzystanie z Internetu (1 godz.)

czytelnicy posiadający kartę biblioteczną MBP w Bielawie

pozostali

bezpłatnie

2,00zł (1/2 godz. – 1,00zł)

Korzystanie z gier komputerowych (1 godz.)

czytelnicy posiadający kartę biblioteczną MBP w Bielawie

pozostali

2,00zł (1/2 godz. – 1,00zł)

2,00zł (1/2 godz. – 1,00zł)

Usługi ksero

kserowanie jednostronne A4

kserowanie dwustronne A4

kserowanie jednostronne z fotografią A4

kserowanie jednostronne z 2 fotografiami i więcej A4

kserowanie dwustronne z fotografią A4

0,50zł

1,00zł

1,00zł

2,00zł

2,00zł

Wydruki komputerowe

strona A4 tekst czarno-biały

strona A4 zdjęcie czarno-białe

1,00zł

4,00zł

Archiwum Regionalne

skan A5

skan A4

skan A3

skan A5 z wydrukiem

skan A4 z wydrukiem

skan A3 z wydrukiem

2,00zł

2,00zł

4,00zł

2,50zł

3,00zł

5,00zł

Dział Regionalno-Badawczy

bilet normalny

bilet ulgowy

usługa informacyjna

Uwaga:

Posiadacze Karty Dużej Rodziny, Karty Seniora oraz Karty Bielawianina ponoszą koszty usług oferowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną pomniejszone o 50%.

2,00zł

1,00zł

20,00zł