X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie, ul. Piastowska 19c, 58-260 Bielawa.

Przedstawicielem ADO jest p.o dyrektora Biblioteki Paulina Wojciechowska-Cudak

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Halinę Skrzypek, e-mail spt.oid@onet.pl

Kontakt w sprawie danych osobowych – ul. Piastowska 19c, 58-260 Bielawa. Telefon 746450966, e-mail biblioteka@mbp.bielawa.pl.