Bibliotheca Bielaviana

Pierwszy bielawski rocznik miejski

1 sierpnia 2009 r. obejmując stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) w Bielawie, dr Rafał Brzeziński, miał dokładnie zaplanowane stworzenia rocznika miejskiego. Rocznik jest jedną z form działalności kulturalnej biblioteki, która jest spójna z innymi nowoczesnymi formami zaprowadzonymi w bibliotece.

Zainicjowanie pisma miało miejsce 30 sierpnia 2009 r. w Sali Narad Rady Miejskiej Bielawy. Na zaproszenie przewodniczącego RM Bielawy Leszka Stróżyka w spotkaniu uczestniczyli: Mariusz Pach – zastępca burmistrza Miasta Bielawa, Krzysztof Pludro, Jan Gładysz – dyrektor MOKiS-u i dr Rafał Brzeziński – dyrektor MBP. W czasie tego spotkania przewodniczący RM wnioskował o wydawanie przez bielawską bibliotekę roczników bielawskich, rozpoczynając od roku 2009.

20 października 2009 r. odbyło się w bielawskiej bibliotece pierwsze spotkanie zespołu redakcyjnego tego pisma. W skład zespołu redakcyjnego weszły bielawianki związane z kulturą słowa pisanego: Renata Bogulak – dziennikarka „Tygodnika Dzierżoniowskiego”, Jadwiga Horanin – polonistka, dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie, Jadwiga Mariolla Jonas – polonistka ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie, Barbara Lesiewicz – redaktor naczelna „Wiadomości Bielawskich” i Jadwiga Stępień – polonistka, redaktorka i korektorka wielu publikacji, m.in.: Bielawa wczoraj i dziś, Ze Ślężą w tle. Przewodnik turystyczny po gminach ślężańskich czy Kresowe trójmiasto. Tryskawiec – Drohobycz – Borysław. Jak powiedział dyrektor MBP dr Rafał Brzeziński:

„To pismo nie powstało przypadkowo – zostało wymyślone i zaplanowane w takim kształcie, jaki czytelnicy mogą wziąć do ręki. Nie jest przypadkiem, że wydawcą pisma jest Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie – to właśnie ta instytucja skupia wokół siebie ludzi kochających słowo pisane. To właśnie biblioteka jest strażnikiem kultury słowa pisanego. To bibliotekarze dbają o czytelnictwo w mieście – a jedną z takich form jest wydawanie własnego czasopisma. Nie jest przypadkowy skład zespołu redakcyjnego, w skład którego weszli dziennikarze, poloniści, korektorzy i redaktorzy wielu wydawnictw. Tytuł czasopisma, układ i treść został uzgodniony podczas kilku roboczych i burzliwych spotkań. Pomysłów na tytuł było wiele – wygrała skompilowana nazwa nawiązująca tak do nazwy miasta, jak i do wydawcy, czyli do biblioteki”.

28 czerwca 2010 roku w Teatrze Robotniczym Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki (MOKiS) w Bielawie odbyła się uroczysta promocja, pierwszego, bielawskiego rocznika „Bibliotheca Bielaviana 2009”. W spotkaniu promocyjnym wzięli udział inicjatorzy powstania tej publikacji: przewodniczący bielawskiej Rady Miejskiej Leszek Stróżyk, burmistrz Bielawy Ryszard Dźwiniel, dyrektor MBP w Bielawie, założyciel i redaktor pisma dr Rafał Brzeziński. Uroczyste otwarcie promocji pisma „Bibliotheca Bielaviana” dokonał założyciel pisma. Przywitał gości i autorów pisma i powiedział:

„To historyczny moment, do którego będą odnosiły się kolejne pokolenia.

To chwila, w której prezentujemy pierwsze pismo bielawskie w formie rocznika za 2009 r.

To efekt pracy 50 osób: zespołu redakcyjnego, autorów artykułów, fotografów i grafików. Przedstawiamy ich wszystkich Państwu, ponieważ to niezwykłe wydarzenie pozwala zebrać się wszystkim w tym jednym czasie, w tym jednym miejscu”.

Przewodniczący RM Bielawy Leszek Stróżyk przedstawił inicjatywę powstania pisma. Kierownik biblioteki Urszula Ubych przedstawiła recenzenta prof. Stanisława Sławomira Nicieję, zespół redakcyjny, autorów artykułów i bohaterów wywiadów i artykułów. Wszyscy otrzymali po pamiątkowym egzemplarzu, w którym znalazł się zapis: „Uroczysta promocja 28 czerwca 2010 roku” i odcisk pieczęci z logo biblioteki. Był to także jedyny moment na wspólne zdjęcie w tak dużym gronie. Po promocji przewodniczący RM Leszek Stróżyk zaprosił zespół redakcyjny do „Pałacu Bielawa” na uroczyste kolegium redakcyjne. Burmistrz Miasta Bielawy Ryszard Dźwiniel podziękował wszystkim za pracę nad przygotowaniem pisma „Bibliotheca Bielaviana”. Podczas kolegium dyskutowano nad podejmowaną w piśmie tematyką, jak również planowano tematy artykułów do przyszłorocznego pisma.

W 2010 roku z redakcji odeszła Renata Bogulak, a do grona redaktorów rocznika bielawskiego dołączyła Aneta Pudło – dziennikarka „Tygodnika Dzierżoniowskiego” i Jan Gładysz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie.

Zespół redakcyjny pisma „Bibliotheca Bielaviana 2010”, od lewej: Aneta Pudło, dr Rafał Brzeziński, Jadwiga Stępień, Jadwiga Mariolla Jonas, Barbara Lesiewicz, Jan Gładysz, Jadwiga Horanin, fot. Tomasz Płonka