X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Bibliotheca Bielaviana 2018

I. Dzieje

 • Anna Grużlewska, Marzec 1968 i jego preludium w Dzierżoniowie i Bielawie w świetle dokumentów i relacji
 • Grzegorz Pisarski, Bielawscy studenci Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1829-1921
 • Rafał Brzeziński, Kina w Bielawie przed 1945 r.

II. Kalendarium Bielawy

 • Adrianna Pasiniewicz, Kalendarium Bielawy 2018 

III. Biblioteka

 • Anna Brzezińska, Kalendarium Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie 2018 
 • Izabela Fiedler, Dyskusyjny Klub Książki w Bielawie 2018 – godzinami o książkach

IV. Warto wiedzieć

 • Adrianna Pasiniewicz, Bielawa w liczbach 2018 
 • Urszula Ubych, Dekadami wstecz. Historia Bielawy przed 2018 r.
 • Katarzyna Wierzbicka, Z historii Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie – rok 2015 

V. Portrety

 • Leszek Musiał, Czy to miasto musi o Nim zapomnieć?
 • Rafał Brzeziński, Najważniejsza była dla mnie muzyka. Rozmowa z Ryszardem Fritschem – kapelmistrzem Orkiestry Dętej

VI. Edukacja

 • Alicja Kossowska, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości 2018
 • Alicja Kossowska, 15-lecie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości 2018
 • Magdalena Avinash, 70. urodziny „Chrobrego”. 70-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Bielawie

VII. Kultura

 • Jan Gładysz, Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki – Kalendarium 2018
 • Lilianna Rządeczko, Z działalności Towarzystwa Przyjaciół Bielawy 2018
 • Pelagia Kabaj, Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku 2018
 • Ewa Glura, Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej 2018

VIII. Sport, turystyka i rekreacja

 • Czesław Szewczyk, Ośrodek Sportu i Rekreacji. Kalendarium 2018 
 • Leszek Musiał, Z pokładowego dziennika BKŻ „Wielka Sowa” 2018
 • Leszek Stróżyk, Bielawskie miejsca pamięci po 1945 r.
 • Rafał Brzeziński, Wędrówki ulicami miasta. Bielawa 2018

IX. Samorządność

 • Adrianna Pasiniewicz, Z prac Rady Miejskiej Bielawy VII kadencji – 2018 r.
 • Leszek Stróżyk, Przemówienie z 11 listopada 2018 r. w dniu Narodowego Święta Niepodległości

X. Zachować w pamięci

 • Rafał Brzeziński, Tuż przed pierwszym dzwonkiem. Z ostatniego wywiadu. Wspomnienie o Romanie Styrczu
 • Rafał Brzeziński, Obcy na polskiej ziemi. Z ostatniego wywiadu. Wspomnienie o Janie Sitniku

XI. Bielaviana

 • VII Konkurs Literacki redakcji Bibliotheca Bielaviana 2018
 • Urszula Ubych, Sudecka poezja i proza XXIV Dorota Ciszewska, Chmura życia
 • Urszula Ubych, Sudecka poezja i proza XXV Roman Gargas, Mistrz i Krystyna
 • Urszula Ubych, Sudecka poezja i proza XXVI VII Konkurs Literacki Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy

Aneks

Wykaz skrótów