X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Bibliotheca Bielaviana 2017

I. Dzieje

 • Anna Grużlewska, Wydział Młodzieżowy Powiatowego Komitetu Żydowskiego w Dzierżoniowie 1946-1950
 • Grzegorz Pisarski, Bielawa na Dolnym Śląsku – filie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen
 • Grzegorz Pisarski, Bielawa – lista zmarłych w filiach obozu koncentracyjnego Gross-Rosen na Dolnym Śląsku. Lista zmarłych w 1945 r.
 • Grzegorz Pisarski, Recenzja książki „Góry Sowie”
 • Grzegorz Pisarski, Recenzja książki „Polska niezwykła. Informator turystyczny”
 • Aleksandra Kowalczyk, Technotex. Historia ostatniego zakładu przemysłu włókienniczego na ziemi dzierżoniowskiej

II. Kalendarium Bielawy

 • Adrianna Pasiniewicz, Kalendarium Bielawy 2017 

III. Biblioteka

 • Anna Brzezińska, Kalendarium Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie 2017 
 • Izabela Fiedler, Dyskusyjny Klub Książki w Bielawie 2017 – godzinami o książkach

IV. Warto wiedzieć

 • Monika Stadler, Bielawa w liczbach 2017 
 • Anna Kulik, 55 lat Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie
 • Katarzyna Wierzbicka, Z historii Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie – rok 2017
 • Rafał Brzeziński, Póki ludzie chcą nas słuchać i póki młodzież jeszcze się znajduje… 20 lat zespołu Erato
 • Urszula Ubych, Dekadami wstecz. Historia Bielawy przed 2017

V. Portrety

 • Leszek Musiał, O tkaczu, który w latach trudnych nauki pobierał
 • Leszek Musiał, Grabarze z Robsona
 • Leszek Musiał, Ostatni szewc, co bielawianom buty…
 • Anna Grużlewska, W moich żyłach jest Polska. Wywiad z Matetiahu Granotem
 • Sylwia Sołtysik, Kierujemy się głosem sumienia. Wywiad z Czesławem Łyżwą

VI. Edukacja

 • Alicja Kossowska, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości 2017 353

VII. Kultura

 • Jan Gładysz, Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki – Kalendarium 2017
 • Ewa Glura, Z działalności Towarzystwa Przyjaciół Bielawy 2017
 • Pelagia Kabaj, Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku 2017

VIII. Sport, turystyka i rekreacja

 • Czesław Szewczyk, Ośrodek Sportu i Rekreacji. Kalendarium 2017 
 • Leszek Musiał, Z pokładowego dziennika BKŻ „Wielka Sowa” 2017

IX. Samorządność

 • Adrianna Pasiniewicz, Z prac Rady Miejskiej Bielawy VII kadencji – 2017 r.

X. Zachować w pamięci

 • Rafał Brzeziński, Dumny ze swojej pracy i z ludzi, z którymi pracował. Z ostatniego wywiadu. Wspomnienie o Florianie Nowomiejskim
 • Rafał Brzeziński, Niech pan zagra tutaj coś… Z ostatniego wywiadu. Wspomnienie o Mieczysławie Surmie
 • Rafał Brzeziński, Nigdy nie zapłaczę. Z ostatniego wywiadu z Adelą Krzak-Stopczyk

XI. Bielaviana

 • VI Konkurs Literacki redakcji Bibliotheca Bielaviana 2017
 • Urszula Ubych, Sudecka poezja i proza XX Stanisław Wojnar, Mortum urbi
 • Urszula Ubych, Sudecka poezja i proza XXIII Sudeckiej biblioteki impresje. Wybór wierszy
 • Urszula Ubych, Sudecka poezja i proza XXII VI Konkurs Literacki Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy

Aneks

Wykaz skrótów