X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Bibliotheca Bielaviana 2016

I. Dzieje

 • Jaromir Jeszke, Przemiany na pograniczu polsko-czeskim w latach 1938-1945 w lokalnej pamięci zbiorowej i świadomości społecznej mieszkańców Bielawy i obszaru Gór Sowich
 • Anna Grużlewska, Zjednoczenie Syjonistów Demokratów „Ichud” w powiecie dzierżoniowskim w latach 1945-1950
 • Tomasz Przerwa, Pierwszy kalendarz samorządowy w powojennym Dzierżoniowie. O wydawnictwie, ludziach i emocjach
 • Rafał Brzeziński, Bartłomiej Perlak, 70 lat zakładu Lincoln Electric Bester w Bielawie
 • Rafał Brzeziński, 70 lat bielawskiej Orkiestry Dętej w Bielawie 1946-2016
 • Grzegorz Pisarski, Recenzja książki „Góry Sowie: ilustrowany przewodnik z mapami i planami miast, opis atrakcji turystycznych,propozycje wycieczek”

II. Kalendarium Bielawy

 • Adrianna Pasiniewicz, Kalendarium Bielawy 2016

III. Biblioteka

 • Anna Brzezińska, Kalendarium Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie 2016 
 • Izabela Fiedler, Dyskusyjny Klub Książki w Bielawie 2016 – godzinami o książkach

IV. Warto wiedzieć

 • Monika Stadler, Bielawa w liczbach 2016 
 • Urszula Ubych, Dekadami wstecz. Historia Bielawy przed 2016 r.
 • Andrzej Świętczak, Państwowe Zakłady Przemysłu Bawełnianego Nr 1 w Bielawie 1945-1948. Historia mojego zakładu
 • Katarzyna Wierzbicka, Z historii Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie – rok 2016 

V. Portrety

 • Leszek Musiał, Jubileusz 70-lecia Szkoły Zawodowej w Bielawie. Wspominają nauczyciele: Katarzyna Socha, Eugeniusz Jurgowiak, Czesław Łyżwa i Katarzyna Bujnowska oraz absolwenci: Henryk Matuszczyk, Helena Augustynowicz, Kazimierz Żurawski i Adam Pajda

VI. Edukacja

 • Alicja Kossowska, Katarzyna Walczyk, Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości 2016
 • Leszek Stróżyk, Spotkanie klasy, 3 grudnia 2016 r.

VII. Kultura

 • Jan Gładysz, Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki – Kalendarium 2016
 • Ewa Glura, Z działalności Towarzystwa Przyjaciół Bielawy 2016
 • Bronisław Wilk, Z życia kombatantów 2016 
 • Wanda Stępień-Kowalczyk, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 2016
 • Pelagia Kabaj, Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku 2016 
 • Anna Brzezińska, Bielawska Placówka Muzealna 2016
 • Ryszard Mierzejewski, Bielawscy poeci

VIII. Sport, turystyka i rekreacja

 • Czesław Szewczyk, Ośrodek Sportu i Rekreacji. Kalendarium 2016 
 • Leszek Musiał, Z pokładowego dziennika BKŻ „Wielka Sowa”
 • Leszek Musiał, W obronie Dam(y)ki
 • Beata Jagieła-Pastuszka, IV Gala Bielawskiego Sportu
 • Grzegorz Pisarski, Indeks nazw geograficznych z książki „Góry Sowie: ilustrowany przewodnik z mapami i planami miast, opis atrakcji turystycznych, propozycje wycieczek”

IX. Samorządność

 • Adrianna Pasiniewicz, Z prac Rady Miejskiej Bielawy VII kadencji – 2016 r.

X. Zachować w pamięci

 • Rafał Brzeziński, Bielawa męża mi dała…, a jednak Warszawa. Z ostatniego wywiadu. Wspomnienie o Danieli Kruszyńskiej
 • Rafał Brzeziński, Obchód po zakładzie, a raczej po tych ruinach, które pozostały…Z ostatniego wywiadu. Wspomnienie o Leonie Otockim
 • Rafał Brzeziński, Wspomnienie o Władysławie Najmanie
 • Rafał Brzeziński, Symboliczne pożegnanie Teodora Mierzei
 • Grzegorz Pisarski, Bielawskie wspomnienie po gigancie krajoznawstwa Krzysztofie Radosławie Mazurskim

XI. Bielaviana

 • V Konkurs Literacki redakcji Bibliotheca Bielaviana 2016
 • Urszula Ubych, Sudecka poezja i proza XV Stanisław Wojnar, Osiodłane myśli
 • Urszula Ubych, Sudecka poezja i proza XVII Adam Lizakowski, Dziennik pieszycki
 • Urszula Ubych, Sudecka poezja i proza XVIII Barbara Bulerska, Kartki z kalendarza
 • Urszula Ubych, Sudecka poezja i proza XIX V Konkurs Literacki Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy

Aneks

Wykaz skrótów