X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Bibliotheca Bielaviana 2015

I. Dzieje

 • Rafał Brzeziński, 25 lat bielawskiego samorządu 1990-2015
 • Anna Grużlewska, Ogólnożydowski Związek Robotniczy „Bund” na terenie powiatu dzierżoniowskiego 
 • Rafał Brzeziński, Wieża Wolfganga i jej budowniczy. 90 lat bielawskiej wieży widokowej

II. Kalendarium Bielawy

 • Adrianna Pasiniewicz, Kalendarium Bielawy 2015 

III. Biblioteka

 • Anna Brzezińska, Kalendarium Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie 2015 
 • Izabela Fiedler, Dyskusyjny Klub Książki w Bielawie 2015 – godzinami o książkach

IV. Warto wiedzieć

 • Adrianna Pasiniewicz, Bielawa w liczbach 2015 
 • Dariusz Gortych, 70 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie
 • Robert Jagła, Bielawskie powodzie ryte w kamieniach pamięci 
 • Władysław Szewczyk, Z historii Społem – Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Bielawie 
 • Zdzisław Golmont, Dzieci Tkaczy. Emigracyjne spotkania bielawian
 • Katarzyna Wierzbicka, Z historii Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie – rok 2015 

V. Portrety

 • Rafał Brzeziński, Wywiad z Romanem Pajdą i Mieczysławem Surmą – członkami odznaczonej Medalem Honorowym „Zasłużony dla Miasta Bielawa” Orkiestry Dętej SART 
 • Leszek Stróżyk, Od Sokolnik do Bielawy. Strażacka historia rodziny Dudków w Bielawie 
 • Rafał Brzeziński, Wywiad z Ignacym Zachowskim. Krawiec to jest pół księcia, bo przecież królom też szył 

VI. Edukacja

 • Jadwiga Łakomska, Katarzyna Walczyk, Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości 2015
 • Wiesław Stanisław Seremak, Wypracowanie szkolne na zadany temat
  Leszek Musiał, TW „Zgrajka” – à propos moja klasa, moja szkoła

VII. Kultura

 • Jan Gładysz, Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki – Kalendarium 2015
 • Ewa Glura, Z działalności Towarzystwa Przyjaciół Bielawy 2015 
 • Bronisław Wilk, Z życia kombatantów 2015 
 • Pelagia Kabaj, Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku 2015 
 • Wanda Stępień-Kowalczyk, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 2015
 • Anna Brzezińska, Bielawska Placówka Muzealna 2015 

VIII. Sport, turystyka i rekreacja

 • Czesław Szewczyk, Ośrodek Sportu i Rekreacji. Kalendarium 2015 
 • Leszek Musiał, Z pokładowego dziennika BKŻ „Wielka Sowa”. Komandorzy bielawskiej floty: Kazimierz Walaszczyk, Włodzimierz Spergel, Jerzy Poręba, Andrzej Bohdanowicz, Ryszard Dźwiniel, Andrzej Świerszczewicz
 • Marek Wakuluk, Haneman Hunters 2015 – historia prawdziwa z Bielawy
 • Beata Jagieła-Pastuszka, III Gala Bielawskiego Sportu

IX. Samorządność

 • Adrianna Pasiniewicz, Z prac Rady Miejskiej Bielawy VII kadencji – 2015 r.
 • Rafał Brzeziński, Wywiad z Emilianem Kupcem, samorządowcem od 1990 r. 
 • Rafał Brzeziński, Wywiad z Józefem Kuśmierkiem, samorządowcem od 1990 r. 
 • Rafał Brzeziński, Wywiad ze Zbigniewem Henke, samorządowcem od 1990 r.
 • Rafał Brzeziński, Wywiad ze Zbigniewem Rakiem, samorządowcem od 1994 r. 
 • Rafał Brzeziński, Wywiad z Jerzym Julianem Sobskim, samorządowcem od 1990 r. 
 • Rafał Brzeziński, Wywiad z Leszkiem Stróżykiem, samorządowcem od 1994 r.
 • Rafał Brzeziński, Wywiad z Ryszardem Dźwinielem, samorządowcem od 1998 r. 
 • Rafał Brzeziński, Wywiad ze Zbigniewem Draganem, samorządowcem od 25 lat, czyli od I kadencji samorządu Bielawy w 1990 r.
 • Rafał Brzeziński, Tytuły Honorowe nadawane w okresie 25 lat samorządu Bielawy 1990-2015

X. Zachować w pamięci

 • Rafał Brzeziński, Z ostatniego wywiadu. Wspomnienie o Kazimierzu Aftanasie
 • Leszek Musiał, W życiowej roli. Wspomnienie o Ryszardzie Antoniaku
 • Rafał Brzezińsk,i, Piłkarz powinien zrozumieć, że… marynarze nigdy nie kłamią. Wspomnienie o Maurycym Bieleckim
 • Rafał Brzeziński, Pamięci samorządowców Bielawy. W rocznicę 25 lat samorządu Bielawy 1990-2015
 • Maria Krupska, Nasza Tereska. Wspomnienie o Teresie Wejder

XI. Bielaviana

 • IV Konkurs Literacki redakcji Bibliotheca Bielaviana 2015
 • Urszula Ubych, Sudecka poezja i proza XIII Maria Grabowska, Kalejdoskop barw
 • Urszula Ubych, Sudecka poezja i proza XIV Roman Styrcz, Opowiadania myśliwskie
 • Urszula Ubych, Sudecka poezja i proza XVI IV Konkurs Literacki Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy

Aneks

Wykaz skrótów