X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Bibliotheca Bielaviana 2014

I. Dzieje

 • Anna Grużlewska – Edukacja żydowskich dzieci w Dzierżoniowie w XIX i XX w.
 • Tomasz Przerwa – Przedwojenne narciarstwo bielawskie
 • Rafał Brzeziński – Życie codzienne w lokalach gastronomicznych powiatu dzierżoniowskiego przed 1945 r.

II. Kalendarium Bielawy

 • Barbara Lesiewicz – Kalendarium Bielawy 2014

III. Biblioteka

 • Anna Brzezińska – Kalendarium Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie 2014
 • Izabela Fiedler, Paulina Wojciechowska-Cudak – Uroczyste otwarcie biblioteki
 • Izabela Fiedler – Dyskusyjny Klub Książki w Bielawie 2014 – godzinami o książkach

IV. Warto wiedzieć

 • Barbara Lesiewicz – Bielawa w liczbach 2014
 • Andrzej Świętczak – Bielanie – 50 lat minęło. Nie tylko muzyczne wspomnienia
 • Katarzyna Wierzbicka – Z historii Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie – rok 2014

V. Portrety

 • Rafał Brzeziński, Urszula Ubych – Dać innym coś z siebie… Wywiad z Ewą Glurą, odznaczoną Tytułem Honorowego Obywatela Miasta Bielawa
 • Rafał Brzeziński – Wywiad z Mieczysławem Jedoniem, odznaczonym Medalem Honorowym „Zasłużony dla Miasta Bielawa”

VI. Edukacja

 • Jadwiga Łakomska, Maria Tomsia – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości 2014

VII. Kultura

 • Jan Gładysz – Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki – Kalendarium 2014
 • Ewa Glura – Z działalności Towarzystwa Przyjaciół Bielawy 2014
 • Bronisław Wilk – Z życia kombatantów 2014
 • Pelagia Kabaj – Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku 2014
 • Wanda Stępień-Kowalczyk – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 2014
 • Leszek Musiał – Mierzeja słów i gestów. Opis w III aktach prozą
 • Paweł Rodziewicz, Jacek Zając – Dolnośląskie Towarzystwo Historyczne 2014
 • Anna Brzezińska – Bielawska Placówka Muzealna 2014

VIII. Sport, turystyka i rekreacja

 • Czesław Szewczyk – Ośrodek Sportu i Rekreacji 2014
 • Leszek Musiał – Z pokładowego dziennika BKŻ „Wielka Sowa”
 • Paweł Rodziewicz, Jacek Zając – Tajemnice schronu w Wałbrzychu
 • Urszula Ubych – II Rajd Szlakiem Buntu Tkaczy Sowiogórskich
 • Beata Jagieła-Pastuszka – II Gala Bielawskiego Sportu

IX. Samorządność

 • Barbara Lesiewicz – Z prac Rady Miejskiej Bielawy VI kadencji – 2014 r.
 • Barbara Lesiewicz – Fundusze zewnętrzne pozyskane przez Gminę Bielawa w 2014 r.
 • Barbara Lesiewicz – Nowe władze samorządowe 2014 r.

X. Zachować w pamięci

 • Rafał Brzeziński – Jesienne spotkanie. Wspomnienie o Michale Pałachu

XI. Bielaviana

 • III Konkurs Literacki redakcji Bibliotheca Bielaviana 2014
 • Urszula Ubych – Marek Cieśla – czyś ty muzyk jest czy malarz? czy poezja to twój świat?
 • Urszula Ubych – Sudecka poezja i proza VI. Zygmunt Iwaszkiewicz, Vanitas
 • Urszula Ubych – Sudecka poezja i proza IX. Adam Lizakowski, Bielawa. Randka Trzech Sylab
 • Urszula Ubych – Sudecka poezja i proza XI. Tadeusz Żurawek. Zaśpiewam ci pieśń
 • Urszula Ubych – Sudecka poezja i proza XII. III Konkurs Literacki Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy
 • Bolesław Stawicki – Bielawa 1984. Tryptyk literacki. Cz. III

Aneks

Wykaz skrótów