X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Bibliotheca Bielaviana 2012

I. Dzieje

 • Anna Grużlewska, Haskala i jej wpływ na funkcjonowanie gminy żydowskiejw Dzierżoniowie
 • Renata Madziara, Podziały administracyjne diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego w latach 1945-1991
 • Janusz Maniecki, Audycje Radia „Solidarność” na ziemi dzierżoniowskiej
 • Bartłomiej Perlak, Recenzja książki „Piłkarska »Bielawianka« 1946-2011”

II. Kalendarium Bielawy

 • Barbara Lesiewicz, Kalendarium Bielawy 2012

III. Biblioteka

 • Anna Węclewska, Kalendarium Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie 2012
 • Jadwiga Horanin, Jolanta Karaszewska, Kalendarium Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie 2012
 • Renata Kukła, Kalendarium Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemczy 2012
 • Lidia Zakrzewska-Strózik, Kalendarium Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach 2012
 • Danuta Wiśniewska, Kalendarium Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów z siedzibą w Mościsku 2012
 • Anna Siedziako, Kalendarium Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piławie Górnej 2012
 • Wioleta Wawrzyniak, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Łagiewnikach 2012
 • Urszula Ubych, Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Ziemi Dzierżoniowskiej 2012
 • Urszula Ubych, Sylwetki bibliotekarzy 2012
 • Izabela Fiedler, Dyskusyjny Klub Książki w Bielawie 2012 – godzinami o książkach

IV. Warto wiedzieć

 • Barbara Lesiewicz, Bielawa w liczbach 2012
 • Urszula Ubych, Jubileusz 65-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie
 • Anna Kulik, Historia i jubileusz 50-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie
 • Krzysztof Pludro, 35-lecie Towarzystwa Przyjaciół Bielawy
 • Ewa Piotrowska, Historia Przedszkola Publicznego nr 7 „Kubusia Puchatka” w Bielawie
 • Elżbieta Stiepańczuk, Kalendarium Przedszkola Publicznego nr 7 „Kubusia Puchatka” w Bielawie 1992-2012
 • Dorota Kostecka, 25 lat Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bielawie
 • Andrzej Świętczak, Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 10 lat w Bielawie. Tak to było
 • Dorota Kostecka, 15 lat Społecznej Szkoły Muzycznej I Stopnia Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bielawie
 • Jadwiga Horanin, 15 lat temu w Bielawie… Ciekawostki związane z Międzynarodową Konferencją Oświatową
 • Sylwia Sołtysik, Jampol nad Dniestrem, czyli fenomen akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” okiem jej bielawskiej uczestniczki
 • Anna Petruk, Kalendarium Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie 2012
 • Katarzyna Wierzbicka, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie 2012

V. Portrety

 • Rafał Brzeziński, Wywiad ze Stanisławem Chrzanem. Spotkanie w ogrodzie
 • Sylwia Sołtysik, Wywiad z Janem Jedoniem. Rumuńska codzienność, wojna, reemigracja – z pamięci historycznej dawnej Polonii na Bukowinie
 • Urszula Ubych, Wywiad z Józefem Drożdżyńskim, odznaczonym Medalem Honorowym „Zasłużony dla Miasta Bielawa”
 • Rafał Brzeziński, Wywiad z Władysławem Szewczykiem, odznaczonym Tytułem Honorowym „Zasłużony dla Miasta Bielawa”
 • Jadwiga Horanin, Wywiad z Andrzejem Strózikiem. Teatralna przygoda życia
 • Ewa Chabros, Z dziejów bielawskiej opozycji. Rozmowy ze świadkami historii. Cz. II

VI. Edukacja

 • Krystyna Wojtal, Liceum Ogólnokształcące w Bielawie 2012
 • Dorota Kostecka, Kalendarium Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bielawie 2012
 • Alicja Kossowska, Daria Michalska, Szkoły Niepubliczne w Bielawie 2012
 • Helena Chojnacka-Małecka, Daria Michalska, Wszechnica Nauczycielska 2012
 • Jadwiga Łakomska, Maria Tomsia, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości 2012
 • Małgorzata Siewiera, Kalendarium wydarzeń Gimnazjum nr 1 – 2012
 • Monika Krawiec, Tomasz Wojciechowski, Kalendarium wydarzeń Gimnazjum nr 2 – 2012
 • Janusz Kucharski, Gimnazjum Ekologiczne nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi – 2012
 • Mariusz Tyrcha, Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi – 2012
 • Małgorzata Cieślik, Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 – 2012
 • Dominika Adamiak, Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi – 2012
 • Izabela Glinka, Daria Michalska, Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka i Niepubliczny Żłobek Akademia Maluszka – 2012

VII. Kultura

 • Jan Gładysz, Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki. Kalendarium 2012
 • Ewa Glura, Z działalności Towarzystwa Przyjaciół Bielawy 2012
 • Bronisław Wilk, Z życia kombatantów 2012
 • Wanda Stępień-Kowalczyk, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 2012
 • Pelagia Kabaj, Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku 2012
 • Rafał Smoliński, „Teatr Od Dzisiaj” 2012
 • Urszula Ubych, Teatrzyk „Kukiełkowo”
 • Paweł Rodziewicz, Dolnośląskie Towarzystwo Historyczne 2012
 • Anna Węclewska, Bielawska Placówka Muzealna 2012

VIII. Sport, turystyka i rekreacja

 • Czesław Szewczyk, Ośrodek Sportu i Rekreacji 2012. Kalendarium 2012
 • Józef Gajda, Bielawska Szkoła Leśna 2012
 • Urszula Ubych, I Rajd Szlakiem Buntu Tkaczy Sowiogórskich
 • Tomasz Śnieżek, Pomniki, tablice pamiątkowe i słupki graniczne Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Cz. II

IX Samorządność

 • Barbara Lesiewicz, Z prac Rady Miejskiej Bielawy VI kadencji 2012 r.
 • Leszek Stróżyk, Harmonogram sesji Rady Miejskiej Bielawy w 2012 r.
 • Barbara Lesiewicz, Fundusze zewnętrzne pozyskane przez Gminę Bielawa w 2012 r.

X Zachować w pamięci

 • Aneta Pudło, Wspomnienie o Michale Wojtanowskim

XI Bielaviana

 • I Konkurs Literacki redakcji Bibliotheca Bielaviana 2012
 • Urszula Ubych, Wieczór poetycki Ryszarda Mierzejewskiego „Zraniony różą”
 • Leszek Musiał, Niezwykła przechadzka z Noblistą
 • Urszula Ubych, Spotkanie z Michałem Witkowskim. Z niezgody na rzeczywistość
 • Bolesław Stawicki, Bielawa 1982. Tryptyk literacki. Cz. I

Aneks

Wykaz skrótów