X-Frame-Options: SAMEORIGIN

„Radość Kodowania: Ekscytujący Świat PHOTONÓW” – Etap 1

„Radość Kodowania: Ekscytujący Świat PHOTONÓW” – Etap 1

Chcielibyśmy podzielić się z Wami pozytywnymi rezultatami zakończonego właśnie I etapu projektu „Radość Kodowania: Ekscytujący Świat PHOTONÓW”. Dzięki dofinansowaniu zez środków przeznaczonych na realizację międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych Gminy Bielawa, udało nam się zakończyć I etap tej fascynującej ścieżki edukacyjnej. Inicjatywa ta otwiera przed bielawskimi dziećmi możliwość rozwijania kreatywności oraz wprowadzenia ich w świat nowoczesnej technologii poprzez praktyczne warsztaty naukowe.

W ramach projektu zakupiliśmy trzy nowoczesne roboty PHOTON wraz z niezbędnymi akcesoriami, takimi jak tablety, mata oraz scenariusze do wykorzystania podczas warsztatów. Nieocenione wsparcie otrzymaliśmy także ze strony Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach, którego przedstawicielka zorganizowała w naszej bibliotece profesjonalne szkolenie dla pracownic MBP. Podczas szkolenia świetnie się bawiłyśmy, stawiając pierwsze kroki w świecie robotyki. Jesteśmy pewne, że praca z robotami PHOTON spodoba się uczestnikom warsztatów równie mocno jak nam! Obecnie szkolimy się intensywnie, aby już w przyszłym roku móc samodzielnie prowadzić zajęcia z dziećmi z wykorzystaniem tych interaktywnych narzędzi edukacyjnych. Dzięki zdobytym umiejętnościom i zaangażowaniu pracowników biblioteki, projekt „Radość Kodowania: Ekscytujący Świat PHOTONÓW” ma potencjał stać się trwałą i rozwijającą się inicjatywą, przynoszącą korzyści naszej społeczności.

Naszym kolejnym krokiem będzie cykl warsztatów z programowania dla dzieci w wieku od 6 lat. Opierając się na zasadzie nauki poprzez zabawę, chcemy rozwijać umiejętności logicznego myślenia i kreatywności poprzez interakcję z robotami PHOTON. Warsztaty te nie tylko będą uczyć podstaw programowania, ale także będą budzić pozytywne emocje i zachęcać dzieci do angażowania się w edukacyjne i twórcze zajęcia.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia dalszych etapów projektu na naszej stronie internetowej!