X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Promocja rocznika „Bibliotheca Bielaviana 2022” i tomiku XII Konkursu Literackiego

Zapraszamy na promocję rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana 2022″ i promocję tomiku pokonkursowego XII Konkursu Literackiego Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy. Promocja odbędzie się 14 grudnia 2023 r. o godz. 17.00 w Teatrze Robotniczym w Bielawie przy ul. Piastowskiej 19a.