X-Frame-Options: SAMEORIGIN

30. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD) 2022 pod hasłem „Połączeni dziedzictwem”, 15 września 2022 r. w Bielawskiej Placówce Muzealnej dziale regionalno-badawczym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie odbył się wykład dra Rafała Brzezińskiego pt. Wydawcy i drukarze powiatu dzierżoniowskiego do 1945 r.

W II poł. XIX w. w powiecie dzierżoniowskim największym ośrodkiem wydawniczym był Dzierżoniów. Według badań w samym tylko Rynku pracowało 15 wydawnictw i drukarni dzierżoniowskich. Dużym ośrodkiem wydawniczym w kolejności była Bielawa, gdzie znajdowała się największa liczba robotników przemysłu włókienniczego, a tym samym duży organ prasowy socjaldemokratów niemieckich. Kolejnym ośrodkiem wydawniczym była Niemcza i Pieszyce. Wśród właścicieli wydawnictw i drukarni byli antymonarchiści, opozycjoniści, masoni. Wykład był połączony z wystawą, którą można oglądać do końca roku.