X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Wyniki XII Konkursu Literackiego Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy

Kategoria szkoły podstawowe:

Poezja

I miejsce – Magdalena Kościak za utwór „Gdy zamykam oczy”, Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie

I wyróżnienie – Amelia Czapiga za utwór „Niewypowiedziane myśli dzieci”, Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie

I wyróżnienie ex aeguo – Kornelia Drobnica za utwór „Dwa światy”, Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie

II wyróżnienie – Daniela Kuriatra za utwór „Zatrzymać chwilę”, Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami  Sportowymi w Bielawie

Proza

I miejsce – Oliwia Wasiluk za utwór „Niekończąca się opowieść”, Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie

I wyróżnienie – Hanna Lisek za utwór „Przeprowadzka”, Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie

II wyróżnienie – Zuzanna Kaptur za utwór „Między fabryką a polami”, Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie

Kategoria szkoły ponadpodstawowe:

Poezja

I miejsce – Oliwia Jędrasik za utwór „My i Oni”, Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego Bielawie

I wyróżnienie – Filip Bajron za utwór „Sobotni poranek”, I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja  Śniadeckiego w Dzierżoniowie

II wyróżnienie – Barbara Zawrotniak za utwór poetycki „Na polu”, I Liceum Ogólnokształcące  im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie

Proza

I miejsce – Kornelia Krawiec za utwór „Daleko od chmur”, I Liceum Ogólnokształcące  im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie

I wyróżnienie – Amelia Bajk za utwór „Tajemnica w ruinach”,  Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Bielawie

II wyróżnienie – Tatiana Zawrotniak za utwór „Na pagórku”, II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie, kl. II

Kategoria dorośli:

Poezja

I miejsce – Olgierd Krawiec za utwór „Biały gęsty dym”, Bielawa

I wyróżnienie – Maciej Henryk Modzelewski za utwór „Stara fotografia i to czego nie widać”, Białobrzegi

II wyróżnienie – Weronika Karwacka za utwór „Pozdrowienia z przyszłości”, Bielawa

Proza

I miejsce – Jakub Wojtanowski za utwór „Zdjęcie”, Bielawa

I wyróżnienie – Zdzisław Maciejewski za utwór „Pracuję za pastucha”, Pieszyce

II wyróżnienie – Barbara Tarłowska za utwór „Dziecięce marzenie”, Żywiec

Prace nadesłane na XII Konkurs Literacki oceniała komisja w składzie: dr Rafał Brzeziński, Jan Gładysz, Danuta Myśliwiec, Jadwiga Stępień, Urszula Ubych oraz prof. Ryszard Waksmund. Komisja, przy ocenie wszystkich 53 prac, brała pod uwagę zgodność utworów z tematem konkursu, oryginalne ujęcie tematu, kreatywność, wartość estetyczną oraz poziom literacki utworów.

Zgodnie z regulaminem konkursu wszystkie nadesłane prace odpowiadające wymogom tegoż regulaminu zostały opublikowane w najnowszej publikacji wydawnictwa Bibliotheca Bielaviana Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie jako XLIII tom serii Sudecka poezja i proza. Natomiast prace nagrodzone w tym konkursie ukażą się w roczniku miejskim „Bibliotheca Bielaviana 2023”.