X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Wyniki X Konkursu Literackiego Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy

Kategoria szkoły podstawowe:

Poezja

I miejsce – Oliwia Jędrasik za utwór „Złota klatka”, Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie, kl. VII b

I wyróżnienie – Filip Bajron za utwór „Za miedzą…”, Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie, kl. VIII a

II wyróżnienie – Kornelia Drobnica za utwór „Plac Wolności”, Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie, kl. V

Proza

I miejsce – Oliwia Jędrasik za utwór „Dziewczynka w niebieskiej sukience”, Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie, kl. VII

I wyróżnienie – Kornelia Krawiec za utwór „Była po prostu światłem…”, Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie, kl. VIII

II wyróżnienie – Eliza Jeżak za utwór „Nadzieja”, Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie, kl. VII

Kategoria szkoły ponadpodstawowe:

Poezja

I miejsce – Lena Maniak za utwór „Utracone”, II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie

I wyróżnienie – Maksymilian Krawiec za utwór „Nostalgia”, I Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie

II wyróżnienie – Zofia Domałeczna za utwór „Co sówka widziała?”, II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie

II wyróżnienie ex aequo – Kacper Łaskarzewski za utwór „Sowa”, ZS nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej w Dzierżoniowie

Proza

I miejsce – Katarzyna Mazur za utwór prozatorski bez tytułu, II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie

I wyróżnienie – Jakub Wojtanowski za utwór „Aniołki”, Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bielawie

Kategoria dorośli:

Poezja

I miejsce – Krzysztof Pasek za utwór „Czas”, Bielawa

I wyróżnienie – Bogdan Nowicki, godło ametyst, za utwór „Wojenna idylla”, Świętochłowice

I wyróżnienie ex aequo – Agata Caboń za utwór „Ballada z listy zakupów”, Dzierżoniów

II wyróżnienie – Katarzyna Wiktoria Polak, godło Kati, za utwór Sowa, Kraków

Proza

I miejsce – Bożena Tarłowska za utwór „List do Taty”, Żywiec

I wyróżnienie – Zdzisław Maciejewski za utwór „Helga i Zosia”, Pieszyce

II wyróżnienie – Władysław Rogowski za utwór prozatorski bez tytułu, Bielawa

II wyróżnienie ex aequo – Weronika Karwacka za utwór „Zabawa w wojnę”, Bielawa

Prace nadesłane na X Konkurs Literacki oceniała komisja w składzie: dr Rafał Brzeziński – redaktor naczelny rocznika miejskiego Bibliotheca Bielaviana, Leszek Musiał – współpracujący z rocznikiem miejskim Bibliotheca Bielaviana, Danuta Myśliwiec – polonistka, Jadwiga Stępień – polonistka i korektora wielu publikacjiregionalnych, Urszula Ubych – dyrektor MBP w Bielawie oraz prof. Ryszard Waksmund z Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, który zajmuje się piśmiennictwem dla dzieci i młodzieży w aspekcie historycznym. Komisja, przy ocenie wszystkich 44 prac, brała pod uwagę zgodność utworów z tematem konkursu, oryginalne ujęcie tematu, kreatywność, wartość estetyczną oraz poziom literacki utworów. Komisja miała bardzo trudne zadanie, bo wszystkie prace prezentowały dobry, wyrównany poziom. Zasadą konkursu jest wskazanie pierwszego miejsca i dwóch wyróżnień w każdej kategorii wiekowej, w poezji i prozie. Komisja zwróciła uwagę na to, że często między nagradzanymi pracami a tymi nienagradzanymi jest bardzo cienka granica, zwyciężają prace o największej liczbie punktów. Komisja oceniając prace nie znała nazwisk autorów tych prac.

Zgodnie z regulaminem konkursu wszystkie nadesłane prace odpowiadające wymogom tegoż regulaminu zostały opublikowane w najnowszej publikacji wydawnictwa Bibliotheca Bielaviana Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie jako XXXVIII tom serii Sudecka poezja i proza. Natomiast prace nagrodzone w tym konkursie ukażą się w roczniku miejskim „Bibliotheca Bielaviana 2021”. Autorzy tomiku: Poezja: Filip Bajron, Barbara Butor, Agata Caboń, Emilia Cieślik, Zofia Domałeczna, Kornelia Drobnica, Emilia i Hanna Florek, Oliwia Jędrasik, Kamila Kaleta, Weronika Karwacka, Maksymilian Krawiec, Gaja Krzesińska, Kacper Łaskarzewski, Zdzisław Maciejewski, Lena Maniak, Maciej Henryk Modzelewski, Bogdan Nowicki, Krzysztof Pasek, Irena Piekarz, Anna Piliszewska, Katarzyna Wiktoria Polak, Natalia Sadek, Aneta Ślemp, Maja Wróblewska, Weronika Zierni. Proza: Karolina Budziak, Wiktoria Gryś, Aleksandra Grzegorzak, Aliza Jeżak, Oliwia Jędrasik, Weronika Karwacka, Kornelia Krawiec, Hanna Lisek, Zdzisław Maciejewski, Katarzyna Mazur, Krzysztof Pasek, Władysław Rogowski, Natasza Stasiak, Zuzanna Stawiarska, Natalia Świegot, Bożena Tarłowska, Dawid Tomczyk, Jakub Wojtanowski.

Fragmenty utworów poetyckich czyta aktorka teatralna Urszula Lorenz. Urszula Lorenz, bielawianka, w latach 70. XX w. była aktorką Teatru Nowego w Poznaniu. W 1978 r. otrzymała I nagrodę na Festiwalu Teatrów Jednego Aktora w Toruniu za monodram „Kwitnący głóg” wg. poezji Anny Achmatowej. Spektakl był zagrany kilkaset razy na różnych scenach w całej Polsce i został przeniesiony do Teatru Telewizji w 1979. W latach 80. XX w. Urszula Lorenz otworzyła w Poznaniu przy ul. Ślusarskiej 16 razem z Bohdanem Błażewiczem „Salon Urszuli Lorenz” – kabaret literacki z galerią sztuki „Lorenz Gallery” pierwszą w Polsce prywatną scenę. Urszula Lorenz jest laureatką głównej nagrody na I Przeglądzie Piosenki Aktorsko-Literackiej we Wrocławiu w 1977 r. W tym samym roku II główną nagrodę zdobyła piosenka „Bar pod Zdechłym Psem” (sł. Władysław Broniewski, muz. Bohdan Błażewicz} w wykonaniu Leszka Łotockiego – aktora Teatru Nowego w Poznaniu.