X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Spotkanie dyrektorów bibliotek powiatu dzierżoniowskiego

W czwartek 8 grudnia Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie gościła panie dyrektorki z naszego powiatu:

  • 📚 Justyna Kaczorowska – Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta
  • 📚 Anna Klimecka – Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach
  • 📚 Iwona Szuba – MOKiB Piława Górna
  • 📚 Kamila Szuszkiewicz-Czekała – Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dzierżoniowie im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
  • 📚 Wioleta Wawrzyniak – Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach
  • 📚 Paulina Wojciechowska-Cudak – Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie

Omówione zostały bieżące problemy instytucji kultury, ze szczególnym naciskiem na czekające wszystkie placówki budżetowe konieczne oszczędności. Zaplanowano wspólne działania na rok przyszły, omówiono programy dotacyjne i sposoby zacieśnienia dotychczasowej współpracy. Ważnym tematem okazała się także sprawa systemu bibliotecznego wykorzystywanego we wszystkich placówkach powiatu i jego ewentualna modernizacja.

Mimo ważkich tematów, które zostały poruszone na spotkaniu, nie zabrakło także serdecznej atmosfery. Wymieniono się doświadczeniami i dobrymi praktykami zastosowanymi w swoich bibliotekach. Dzięki współpracy na poziomie powiatu i nie tylko, na pewno łatwiej będzie naszym placówkom stawiać czoło problemom i wyzwaniom czekającym instytucje kultury w najbliższym czasie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie dziękuje za wspólnie spędzony czas. Bardzo żałujemy, że na spotkaniu zabrakło pani 📚Danuty Wakulik, dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemczy, ale mamy nadzieję, że to nie ostatnie tego typu wydarzenie i że w przyszłości zaowocują one wieloma innowacyjnymi projektami.