X-Frame-Options: SAMEORIGIN

V Sztuka

Dział poświecony bielawskim malarzom, rzeźbiarzom, muzykom. Znajdują się tutaj obrazy, rzeźby, mundury bielawskiej orkiestry dętej działającej od 1946 roku.


Strój „Ducha Gór Sowich”

Rękodzieło Ryszarda Cieślika,  lokalnego artysty rzeźbiarza. Strój „Ducha Gór”: kapelusz , płaszcz , koszula , apaszka , odznaka , nóż , laska. Wymiary: płaszcz : długość – 134 cm , szerokość – 60cm, kapelusz: wysokość – 57 cm , obwód – 78 cm, laska: 145 cm. [Sygn. MBP/0022/V]


Tron Króla Kawalerów.

Wykonany przez bielawskiego rzeźbiarza Eugeniusza Dębickiego – ” Króla Kawalerów”. Materiał: drewno, metal i plastyk. Lata 80. XX w. [Sygn. BPM/0001/V]


Pianino kłodzkiej firmy „W. Olbrich Co.”.

1927 rok. Materiał: drewno, filc, metal. [Sygn. BPM/0002/V]


Obraz olejny bielawskiego malarza Romana Gargasa.

Obraz namalowany w 1971 roku przedstawia Krystynę Gargas. [Sygn. BPM/0094/V]


Odznaka Śląskiego Towarzystwa Śpiewaczego (Schlesicher Sängerbund).

Towarzystwo założone w 1862 roku. Napis na odznace: „SCHLESISCHER SӒNGERBUND 1862”. Materiał: metal. Początek XX w. [Sygn. BPM/0040/V]


Odznaka bielawskiego Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego Fortuna: „M.G.V.FORTUNA” (Männergesangverein – Fortuna).

Kształt rozczłonkowany, harfa opleciona gałązkami laurowymi, całość od dołu opina wstęga z napisem: „M.G.V.FORTUNA”. Materiał: metal. Początek XX w. [Sygn. BPM/0095/V]


Odznaka Honorowa stopnia III. – złota – Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Odznaka za działalność społeczną, organizacyjną i artystyczną w amatorskim ruchu muzycznym przyznana bielawskiej Orkiestrze Dętej Bielawskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. II Armii WP ” Bielbaw” w Bielawie. Odznaka nr 4338/3/86 nadana w Warszawie 3 maja 1986 roku. [Sygn. BPM/0024/V]


Odznaka Zasłużony Działacz ZZ WOS.

Nadany 15 maja 1975 r. [Sygn. BPM/0024/V]