X-Frame-Options: SAMEORIGIN

I Turystyka

W tym dziale zobaczyć można eksponaty poświęcone historii turystyki w Bielawie i okolicznych miejscowości. Najstarsze eksponaty pochodzą z XIX wieku, a najciekawsze z nich to odznaki towarzystw turystycznych, mapy i proporce.


Odznaka Bractwa Krzyżowców

Wydana z inicjatywy Bractwa Krzyżowców w Świdnicy. Związana z działalnością na rzecz ochrony krzyży pokutnych, prowadzoną przez Bractwo. Lata 90. XX w. Treść: z lewej strony prostokątna budowla, z czerwonym trójkątnym daszkiem oraz kwadratowym  okienkiem, osadzona na prostokącie fundamentu, przedzielona w 2/3 wysokości dookolną opaską, przypominająca kształtem dzwonnicę. Na tle dolnej partii budowli widnieje sporych rozmiarów krzyż pokutny w kolorze jasnego brązu z wyrytym  w jego środku mieczem.  W prawym dolnym rogu pięciokąt z trójkątów oraz kwadratu w kolorach białym i niebieskim na  zielonym tle. Obok sylwetki dzwonnicy – korona drzewa, nad nią błękit nieba. Pod spodem opisywanego wizerunku napis: „BRACTWO KRZYŻOWCÓW”. Otok całości, podobnie jak dzwonnica, koloru białego. [Sygn. MBP/0031/I]


Znaczek Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego SUDETY”78.

Wydany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK), dla upamiętnienia ogólnopolskiej, górskiej imprezy (rajd).Treść: górę i lewy bok znaczka stanowi pas koloru złocistego w formie strzałki skręcającej w prawo ku podstawie. Jej przedłużeniem jest pas koloru czerwonego, stanowiący podstawę i prawy bok obiektu. W centrum przestrzeni pomiędzy  tymi pasami, zbocze górskie a nad nim tło jasnoniebieskie. Na tle zbocza górskiego sąumiejscowione daty: „ 28IV-2V 78”. Na tle jasnoniebieskim, nad górami, dopisano: „IX”.Napisy na otokach znaczka; lewy bok i góra: „OGÓLNOPOLSKI RAJD GÓRSKI”, prawy bok i podstawa: „SUDETY • 78”.Na rewersie metalowa nakrętka mocująca.Znaczek wykonany w 1978 r., z metalu, wymiary 2,7 x 1,5 cm. Kształt – łączone elementy prostokątne i owalne. [Sygn. BPM/0029/I]


Znaczek metalowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) wydany przez PTTK w Wałbrzychu.

Znaczek wykonany dla upamiętnienia zlotu Straży Ochrony Przyrody.Treść: masywy górskie w kolorze zieleni z białymi szczytami, na nich trzy wysokie drzewa iglaste. Dołem biegnie żółte tło, na nim motyw roślinny (dziewięćsił) charakterystyczny dla środowiska górskiego. W tło gór wkomponowana tarcza. Tło tarczy białe, na nim w środku zarys sylwetki żubra (zielony) na tle drzew.U góry i dołu tarczy łączony tekst: „STRAŻ” (góra) „OCHRONY PRZYRODY”(dół). Tło górnej partii znaczka jasnoniebieskie.Napisy na awersie znaczka; u góry: „II WOJEWÓDZKI ZLOT SOP”, u dołu: „REZERWATY 78”. Z lewej strony brzegiem od góry ku dołowi: „PTTK WAŁBRZYCH”.Dookoła całego znaczka biegnie cienkie obramowanie koloru złocistego.Znaczek wykonany w 1978 r., z metalu, wymiary 3 x 2,4 cm. Kształt pięciokąta.Na rewersie metalowa nakrętka mocująca. [Sygn. BPM/0028/I]


Odznaka GOT Górska Odznaka Turystyczna Odznaka przodownika Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK). Odznaka GOT w stopniu „duża złota”.

Odznaka wykonana przez PTTK w „FOTO-PAM KRAKÓW”. Ustanowiona przez Towarzystwo z przeznaczeniem dla przodowników turystyki górskiej. Przyznanie odznaki związane jest ze spełnieniem wymagań, określonych w regulaminie odznaki przodownika PTTK. Prostokątny, szerszy od środka w dół. W centrum wizerunek koziorożca wśród skał. U góry napis: „GOT”, u dołu : „PTTK”. Na rewersie odznaki nakrętka mocująca z napisem: „FOTO-PAM KRAKÓW”. Materiał: metal. Wymiary 2,1 × 1,6 cm. Lata 70. – 80. XX w. [Sygn. BPM/0005/I]


Odznaka PTTK. Odznaka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK)Odznaka Turystyki Pieszej (OTP) – popularna.

Odznaka wydana przez PTTK. Stanowić ma „pierwszy krok” w dziedzinie pieszej turystyki kwalifikowanej, dla jak najszerszych kręgów zainteresowanych. Kształt – nieregularny. Znaczek w kształcie liścia kasztana, koloru ciemnozielonego. Na podstawie liścia widnieje napis: „PTTK”. Nad nim wyobrażenie okrągłej łupiny kasztana z kolcami. W środku  łupiny podobizny drzew koloru białego na granatowym tle. Na rewersie metalowa nakrętka mocująca. Materiał: metal. Wymiary 2,4 x 2 cm  Lata 70. – 80. XX w. [Sygn. BPM/0006/I]


Odznaka: „Zasłużony Działacz Turystyki”. Wydana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK).

Ustanowiona w celu uhonorowania ludzi, zasłużonych dla rozwoju turystyki. Kształt – trójkąt równoboczny o lekko zaokrąglonych narożnikach. Treść: w centrum odznaki tłoczony kontur kraju o chropowatej powierzchni, przecięty dwoma liniami (poziomą i pionową), dzielącymi obszar kraju na 4 części. W miejscu przecięcia linii głównych, przecinają się również dwie linie dodatkowe, o długości równej połowie linii głównych, tworząc swoisty „X”, którego ramiona wchodzą w poszczególne kwarty kraju. Część główna w formie trójkąta, lekko wyniesiona do góry. Poniżej obrzeża odznaki z tłoczonym napisem: „ZASŁUŻONY” (u góry) „DZIAŁACZ” (lewa strona) „TURYSTYKI” (prawa strona). W narożnikach odznaki umieszczone są dośrodkowo strzałki. Cała powierzchnia odznaki wraz z napisami koloru jednolicie ciemnego. Do rewersu przytwierdzona poziomo metalowa agrafka. Materiał: metal. Wymiary 2,8 x 2,8 x 2,8 cm Lata 70. XX w. [Sygn. BPM/0030/I]