X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Bibliotheca Bielaviana 2019

I. Dzieje

 • Rafał Brzeziński, 25 lat bielawskiego samorządu 1990-2015
 • Anna Grużlewska, Ogólnożydowski Związek Robotniczy „Bund” na terenie powiatu dzierżoniowskiego 
 • Rafał Brzeziński, Wieża Wolfganga i jej budowniczy. 90 lat bielawskiej wieży widokowej
 • Rafał BrzezińskiMiędzy wsią a miastem – mosty i mostki w Bielawie nad Bielawicą 11Anna BrzezińskaŚrodowisko wydawców i drukarzy w Bielawie od XIX w. do 1945 r. oraz ich produkcja wydawnicza

II. Kalendarium Bielawy

 • Adrianna Pasiniewicz, Kalendarium Bielawy 2019 

III. Biblioteka

 • Anna Brzezińska, Kalendarium Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie 2019 
 • Izabela Fiedler, Dyskusyjny Klub Książki w Bielawie 2019 – godzinami o książkach

IV. Warto wiedzieć

 • Adrianna Pasiniewicz, Bielawa w liczbach 2019 
 • Urszula Ubych, Dekadami wstecz. Historia Bielawy przed 2019 r.
 • Katarzyna Wierzbicka, Z historii Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie – rok 2019 

V. Portrety

 • Leszek Musiał, Bielawa zapamiętana. Rozmowa z prof. Ryszardem Waksmundem

VI. Edukacja

 • Weronika Karwacka, Liceum w Bielawie. Kalendarium 2019
 • Katarzyna Walczyk, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości 2019

VII. Kultura

 • Jan Gładysz, Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki – Kalendarium 2019
 • Lilianna Rządeczko, Z działalności Towarzystwa Przyjaciół Bielawy 2019 
 • Helena Kroczak, Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku 2019
 • Ewa Glura, Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej 2019
 • Anna Brzezińska, 10 lat Bielawskiej Placówki Muzealnej

VIII. Sport, turystyka i rekreacja

 • Czesław Szewczyk, Ośrodek Sportu i Rekreacji. Kalendarium 2019 
 • Leszek Musiał, Z pokładowego dziennika BKŻ „Wielka Sowa” 2019
 • Rafał Brzeziński, Wędrówki ulicami miasta. Bielawa 2019
 • Leszek Musiał, Z „Wokulskim” w Bielawie przy… kawie

IX. Samorządność

 • Adrianna Pasiniewicz, Z prac Rady Miejskiej Bielawy VII kadencji – 2019 r.

X. Zachować w pamięci

 • Rafał Brzeziński, Życie o zapachu węgla, czekolady i czarnoziemu. Z ostatniego wywiadu. Wspomnienie o Leonie Barańskim
 • Weronika Karwacka, Czekam na Panią. Wspomnienie o Marzannie Kamińskiej
 • Jadwiga Horanin, Wspomnienie o Józefie Kosińskim
 • Ewa Głodowska, Wspomnienie o Grzegorzu Pisarskim
 • Rafał Brzeziński, Chciałbym, aby dobre imię szkoły, o które tyle lat wspólnie walczyliśmy,nie zginęło. Wspomnienie o Janie Stoli

XI. Bielaviana

 • VIII Konkurs Literacki redakcji Bibliotheca Bielaviana 2019
 • Urszula Ubych, Sudecka poezja i proza XXVII Stanisław Wojnar, W rosochach myśli
 • Urszula Ubych, Sudecka poezja i proza XXVIII Sudeckiej biblioteki impresje 2019
 • Urszula Ubych, Sudecka poezja i proza XXIX Marek Cieśla, im-puls
 • Urszula Ubych, Sudecka poezja i proza XXX Paweł Stolarski, Prototyp
 • Urszula Ubych, Sudecka poezja i proza XXXI VIII Konkurs Literacki Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy

Aneks

Wykaz skrótów