X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Bibliotheca Bielaviana 2013

I. Dzieje

 • Anna Grużlewska, Dzierżoniowska synagoga – świadek historii żydowskiej
 • Anna Węclewska, Charakterystyka produkcji wydawniczej w powiecie dzierżoniowskim od początku XIX w. do 1945 r.
 • Renata Madziara, Duchowni ewangeliccy pracujący na terenie parafii w Bielawie, Dzierżoniowie, Opolnicy (Chrobrówce) i Nowej Rudzie od 1945 r. do końca lat 60. XX w.
 • Krzysztof Pludro, Upadek przemysłu bawełnianego w Bielawie
 • Rafał Brzeziński, Stacja Przepompowni Nr III bielawskich zakładów Bielbaw

II. Kalendarium Bielawy

 • Barbara Lesiewicz, Kalendarium Bielawy 2013

III. Biblioteka

 • Anna Węclewska, Kalendarium Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie 2013
 • Anna Plewak, Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Ziemi Dzierżoniowskiej 2013
 • Urszula Ubych, Sylwetki bibliotekarzy roku 2013
 • Izabela Fiedler, Dyskusyjny Klub Książki w Bielawie 2013 – godzinami o książkach

IV. Warto wiedzieć

 • Barbara Lesiewicz, Bielawa w liczbach 2013
 • Jadwiga Łakomska, Maria Tomsia, 10 lat Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP
 • Andrzej Świętczak, SOS dla bielawskich zabytków – Społeczny Ruch na Rzecz Ochrony Zabytków Bielawy. Wspomnienia
 • Leszek Musiał, 10 lat firmy rodzinnej „Aftanas” w Bielawie
 • Katarzyna Wierzbicka, Z historii Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie – rok 2013

V. Portrety

 • Andrzej Bohdanowicz, O moim ojcu Stanisławie Bohdanowiczu
 • Krystyna Pawełek, Rozmowa o Kazimierzu Pawlaczku. Wolność. Patriotyzm. Rodzina
 • Urszula Ubych, Mieczysław Sedlaczek, odznaczony Medalem „Zasłużony dla Miasta Bielawa”
 • Rafał Brzeziński, Rozmowa z Mieczysławem Jedoniem, Posłem Rzeczypospolitej Polskiej
 • Rafał Brzeziński, Wywiad z Bronisławem Wilkiem, bielawskim kombatantem

VI. Edukacja

 • Jadwiga Łakomska, Maria Tomsia, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości 2013
 • Andrzej Świętczak, Mikrochwila historii bielawskiej fabryki Bielbaw. Fabryka jak matka

VII. Kultura

 • Jan Gładysz, Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki – Kalendarium 2013
 • Ewa Glura, Z działalności Towarzystwa Przyjaciół Bielawy 2013
 • Bronisław Wilk, Z życia kombatantów 2013
 • Wanda Stępień-Kowalczyk, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 2013
 • Pelagia Kabaj, Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku 2013
 • Ryszard Mierzejewski, Poeci sowiogórscy
 • Paweł Rodziewicz, Dolnośląskie Towarzystwo Historyczne 2013
 • Anna Węclewska, Bielawska Placówka Muzealna 2013

VIII. Sport, turystyka i rekreacja

 • Czesław Szewczyk, Ośrodek Sportu i Rekreacji 2013
 • Damian Jagodnicki, Sebastian Maniak, Sekcja Taekwondo Tiger 2013
 • Leszek Musiał, Z pokładowego dziennika BKŻ „Wielka Sowa”
 • Władysław Szewczyk, Rodzinne Ogrody Działkowe w Bielawie

IX. Samorządność

 • Barbara Lesiewicz, Z prac Rady Miejskiej Bielawy VI kadencji – 2013 r. 
 • Barbara Lesiewicz, Fundusze zewnętrzne pozyskane przez Gminę Bielawa w 2013 r.

X. Zachować w pamięci

 • Rafał Brzeziński, Wspomnienie o Tadeuszu Szermerze. Ostatni rok życia w Bielawie

XI. Bielaviana

 • II Konkurs Literacki redakcji Bibliotheca Bielaviana 2013
 • Urszula Ubych, Bielawskie wydawnictwo
 • Urszula Ubych, Sudecka poezja i proza II, Ryszard Mierzejewski, Zraniony różą
 • Urszula Ubych, Sudecka poezja i proza III, Urszula Kowalewska, Warkocze
 • Halina Kazimiera Krzywicka, Powrócić do siebie. O spotkaniu z poezją Urszuli Kowalewskiej
 • Urszula Ubych, Sudecka poezja i proza VII, II Konkurs Literacki Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy
 • Bolesław Stawicki, Bielawa 1983. Tryptyk literacki. Cz. II

Aneks

Wykaz skrótów