X-Frame-Options: SAMEORIGIN

SPOTKANIE AUTORSKIE BRONISŁAWA GRZĄDZIELA!

SPOTKANIE AUTORSKIE BRONISŁAWA GRZĄDZIELA!

PROMOCJA XLIII TOMIKU z SERII SUDECKA POEZJA I PROZA PRZEZ SMUTEK DO RADOŚCI

Tydzień Bibliotek trwa! Za nami wyjątkowe spotkanie autorskie z panem Bronisławem Grządzielem. Zaproszeni goście zapoznali się z utworami debiutanta zebranymi w tomiku Przez smutek do radości. Publikacjazostaławydana przez wydawnictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej Bibliotheca Bielaviana w ramach serii Sudecka Poezja i Proza. Ta wydawana od lat biblioteczna seria poetycka ukazała się po raz pierwszy w nowej odsłonie graficznej.

MOJA, TWOJA, NASZA – BIBLIOTEKA

Pan Bronisław pisze wiersze od dawna. Pierwsze, niezwykle osobiste utwory, adresowane były do obecnej małżonki. Przechowywane do dziś są bezcenną rodzinną pamiątką i świadectwem żarliwego uczucia. W zbiorach pana Bronisława znajdziemy utwory o zróżnicowanej tematyce. W tomiku znajdują się między innymi wiersze o miłości, ojczyźnie, porach roku, przyrodzie, a także wiersze religijne i okolicznościowe. Pan Bronisław jest osobą głęboko empatyczną i wrażliwą, a jego poezja jest nierzadko odbiciem aktualnych wydarzeń społecznych i politycznych. Wiersze pana Bronisława są szczere, prawdziwe i pisane z autentycznej potrzeby serca.

W tym wyjątkowym dniu panu Bronisławowi towarzyszyła rodzina, znajomi i przyjaciele, a także członkowie Dziennego Domu Senior+ z @Zespół Ośrodków Wsparcia w Bielawie.  Państwo Grządziel aktywnie działają w DDS+, a ośrodek umożliwia wielu seniorom odkrywanie i rozwijanie swoich licznych pasji.

Ogromnie cieszymy się z tak owocnej współpracy naszej biblioteki  z Zespołem Ośrodków Wsparcia w Bielawie, która już zaowocowała odkryciem talentu Alicji i Bronisława Grządzielów. Nic nie dzieje się bez przyczyny…

Tomik Przez smutek do radości z dedykacją autora już wkrótce będzie dostępny dla naszych czytelników!

#MBPBielawanieszukajdalej