X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Podziękowanie dla por. Bronisława Wilka

28 lutego 2023 r. Jerzy Nowakowski prezes zarządu koła ZOR RP Klub Marynarski wręczył por. w stanie spoczynku Bronisławowi Wilkowi prezesowi Kombatantów i Osób Represjonowanych Podziękowanie: „za kreowanie i przekazywanie wartości historycznych młodemu pokoleniu Polaków Rzeczypospolitej Polskiej”.

Podziękowanie i gratulacje ze strony miasta Bielawa złożyła dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Paulina Wojciechowska-Cudak. Spotkanie odbyło się w gronie rodzinnym.