X-Frame-Options: SAMEORIGIN

BEZKARNY PAŹDZIERNIK w Bibliotece!

Od 3 października rusza akcja „Abolicja w Bibliotece” zorganizowana z okazji 75-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie. Przez cały miesiąc, aż do 31 października, za książki nieoddane w terminie, nie będzie naliczana regulaminowa kara za przetrzymanie wypożyczonych egzemplarzy.

Kara zostanie anulowana pod warunkiem, że czytelnik odda we wskazanym wyżej terminie wszystkie przetrzymywane książki. Umorzenie kar dotyczy wszystkich czytelników przetrzymujących książki, bez względu na to jak wiele i jak długo je przetrzymywali.

Szczególnie gorąco zachęcamy do skorzystania z akcji czytelników, którzy swoje wypożyczone pozycje przetrzymują czasami od wielu miesięcy, a czasami nawet lat. Zapraszamy!

UWAGA! Abolicja nie dotyczy osób, które już mają naliczone opłaty za wcześniej przetrzymywane książki.

Abolicja w Bibliotece!
Zasady akcji „Abolicja w Bibliotece” reguluje Zarządzenie nr 4/2022 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie.