X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Wykład dra Rafała Brzezińskiego

27 kwietnia 2022 r. w Bielawskiej Placówce Muzealnej przy ul. Piastowskiej 19b – dziale regionalno-badawczym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie o godz.17.00 odbędzie się wykład dra Rafała Brzezińskiego: Historia zakładu Bester. 

Wykład poświęcony jest historii zakładu do współczesności Lincoln Electric Bester, który przed transformacją ustrojową był najmniejszym z trzech największych zakładów w Bielawie. Bester zawsze był w cieniu wielkich zakładów włókienniczych Bielbaw i Bieltex, mimo to, jako jedyny z tej trójki przetrwał szczęśliwie do dzisiaj. Czas budowania fundamentów zakładu wyznacza data 1 marca 1946 r. Nastąpiło wówczas oficjalne otwarcie zakładu pod nazwą Państwowa Wytwórnia Urządzeń Radiokomunikacyjnych. Początki były trudne, następowało przejmowanie od radzieckich komisarzy budynków po fabryce Friedrich Krupp A.G. – Werk Langenbielau. Pierwszy dyrektor zakładu Anatol Arciuch na uruchomienie przedsiębiorstwa PWUR i przystosowanie zakładu do produkcji radiotechnicznej zaciągnął kredyt inwestycyjny. Zakład od maja 1946 r. wyposażono w maszyny zdemontowane po dawnej fabryce radiowej Hintzwerke w Srebrnej Górze. Obok maszyn istotną rolę w budowaniu fundamentów przedsiębiorstwa był nabór wykwalifikowanej kadry pracowniczej. To właśnie pracownicy zakładu stanowili o sile i potencjale przedsiębiorstwa. To również oni zawsze decydowali o przyszłości zakładu czego efektem jest dzisiaj działający zakład pod nazwą Lincoln Electric Bester.

Szablon plakatu