X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Sudeckiej biblioteki impresje 2021

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie przygotowuje w swojej serii Sudecka poezja i proza publikację pt. Sudeckiej biblioteki impresje 2021. Wybór wierszy. Zapraszamy autorów związanych z naszą serią do nadsyłania swoich tekstów.

Warunki uczestnictwa w antologii:

– osoba chcąca uczestniczyć w antologii musi być pełnoletnia, mieć opublikowany co najmniej 1 utwór w serii Sudecka poezja i proza,

– autor przesyła 5 wierszy (niepublikowanych w serii Sudecka poezja i proza), notkę biograficzną oraz zdjęcie,

– tematyka wierszy dowolna,

– utwory należy przesyłać na adres mailowy bibliothecabielaviana@gmail.com do 30 kwietnia 2021 roku,

– autor otrzymuje 3 autorskie egzemplarze antologii.

Podobnie jak w zeszłym roku, po otrzymaniu przez autorów publikacji, poprosimy wszystkich o wskazanie najciekawszego autora antologii. Nagrodą dla tej osoby będzie wydany przez nasze wydawnictwo Bibliotheca Bielaviana tomik z jego wierszami.