X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Wykład i promocja książki dra Bartłomieja Perlaka

Miejska Biblioteka Publiczna

Dział Regionalno-Badawczy

zaprasza

na wykład dra Bartłomieja Perlaka

i promocję jego książki

Internowani na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie

11 kwietnia 2018 r. (środa), godz. 17.30

https://mbp.bielawa.pl/images/Perlak_v3.jpg

Bartłomiej Perlak, Internowani na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Ośrodki odosobnienia podległe Okręgowemu Zarządowi Zakładów Karnych we Wrocławiu (1981–1982), Wrocław – Warszawa 2017, 480 s., (seria „Historia Dolnego Śląska”), ISBN 978-83-61631-93-4

Publikacja w sposób syntetyczny przedstawia losy internowanych działaczy solidarnościowych na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny, a także funkcjonowanie ośrodków odosobnienia. Zostały omówione zarówno przygotowania prawne i logistyczne do przeprowadzenia akcji internowań na wymienionym obszarze, jak i sam jej przebieg. Najwięcej miejsca poświęcono sprawom związanym bezpośrednio z sytuacją internowanych i funkcjonowaniem dolnośląskich oraz opolskich ośrodków internowania, a także kontaktom uwięzionych ze światem zewnętrznym. Uzupełnienie publikacji stanowią: tabelaryczny wykaz ośrodków odosobnienia w okresie stanu wojennego i aneksy zawierające listy osób zwolnionych z ośrodków odosobnienia na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny w latach 1981–1982.

źródło: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/44730,Internowani-na-Dolnym-Slasku-i-Opolszczyznie-Osrodki-odosobnienia-podlegle-Okreg.html