X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Promocja rocznika „Bibliotheca Bielaviana 2021” i tomiku XI Konkursu Literackiego

Zapraszamy na najważniejsze w Bielawie wydarzenie literackie 2022 r. na promocję rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana 2021″ i promocję tomiku pokonkursowego XI Konkursu Literackiego Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy. Promocja odbędzie się 14 grudnia 2022 r. o godz. 17.00 w Teatrze Robotniczym w Bielawie przy ul. Piastowskiej 19a.

Jest to już trzynasta publikacja corocznego czasopisma „Bibliotheca Bielaviana”, opisującego najważniejsze wydarzenia kulturalne i społeczne w Bielawie minionego roku. Rocznik zawiera m.in. artykuły historyczne z dziejów regionu, znajdziemy w nim również artykuły recenzyjne, kalendarium miasta, kalendaria: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i inne. Nieprzemijającą wartością rocznika są wywiady z ważnymi osobowościami miasta, m.in. z poetką Alfredą Graf-Synowiec i malarką Marią Gostyllą-Pachucką. W roczniku znalazły się także wspomnienia, o tych którzy odeszli w 2021 r.: o Piotrze Kinerze, Zdzisławie Golmoncie, Krzysztofie Pludrze, Zygmuncie Iwaszkiewiczu, Michalinie Szumilas i Ignacym Zachowskim.

Podczas spotkania promowany będzie również tomik pokonkursowy poezji i prozy XI Konkursu Literackiego Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy. Na konkurs literacki ogłoszony przez redakcję Bibliotheca Bielaviana wpłynęło 66 utworów. W tomiku Sudecka poezja i proza XLI. XI Konkurs Literacki opublikowanych zostało 45 utworów poetyckich i 21 prozatorskich.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na to coroczne najważniejsze wydarzenie literackie w mieście

14 grudnia 2022 r. godz. 17.00 Teatr Robotniczy, Bielawa, ul. Piastowska 19a.

Szablon plakatu