X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Żydzi polscy w Konzentrationslager Gross-Rosen

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie i Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki zapraszają na wykład pt. Żydzi polscy w Konzentrationslager Gross-Rosenktóry wygłosi dr hab. Dorota Sula, badaczka w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Spotkanie odbędzie się 27 października (środa) o godz. 10:00 w Teatrze Robotniczym w Bielawie. Wstęp wolny.

Dr hab. Dorota Sula opowie o polskich Żydach w obozie Gross Rosen i jego filiach takich jak w Bielawie. Obóz koncentracyjny Gross-Rosen powstał w sierpniu 1940 r. Pierwsze większe grupy więźniów pochodzenia żydowskiego trafiły tam z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w 1943 r. Zdecydowana większość z nich w obozie głównym Gross-Rosen była najwyżej kilka tygodni, sporadycznie kilka miesięcy. Żydzi polscy przebywali w co najmniej 44 podobozach, m.in. w Fünfteichen (Miłoszyce), Brünnlitz czy w Bielawie (Langenbielau). Jak ustaliła Dorota Sula, między 1 października 1943 r. a 8/9 maja 1945 r. przez system obozu koncentracyjnego Gross-Rosen przeszło co najmniej 22 359 osób narodowości żydowskiej, którzy byli polskimi obywatelami. Od kwietnia 1944 r. do Gross-Rosen zaczęły docierać tam również transporty z węgierskimi, potem holenderskimi, belgijskimi, włoskimi, greckimi i czeskimi Żydami.

Dr hab. Dorota Sula – absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Od 20 lat pracuje w Muzeum Gross-Rosen. Zajmuje się zagadnieniami i badaniami związanymi z upowszechnianiem wiedzy o KL  Gross-Rosen. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. W latach 1995-2013 opublikowała 5 książek i 35 artykułów na temat historii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen oraz 2 książki i 15 artykułów dotyczących historii XX w. Dr Dorota Sula bierze czynny udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą, m.in. w USA. Uczestniczy w sesjach popularnonaukowych z młodzieżą szkolną, studentami gdzie wygłasza prelekcje i wykłady, głównie na temat historii KL Gross – Rosen.  Jest autorką wystawy, poświęconej obozom kompleksu Riese. Dwukrotnie odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Od roku 1999 prowadziła badania poświęcone losom ludności polskiej w Rosji, co zaowocowało pracą „Powrót ludności polskiej z byłego Imperium Rosyjskiego w latach 1918-1937”. Książka ta otrzymała Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka podczas V edycji Warszawskich Targów Książki.