Czytelnia Komputerowa i Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Monika Stankowska

poniedziałek – piątek: 9.00-18.00

czwartek, sobota, niedziela: NIECZYNNE

KONTAKT 📞 74 645 09 63 (wew. 26)

MAIL ✉️ bielawa.czytelnia@gmail.com

Czytelnia komputerowa

Zbiory

Zbiory czytelni liczą ponad 6 tys. książek z zakresu literatury naukowej i popularnonaukowej z różnych dziedzin wiedzy. Dużą część księgozbioru stanowią encyklopedie, słowniki, leksykony, poradniki. Książki gromadzone są z uwzględnieniem potrzeb osób uczących się, szczególnie młodzieży ze szkół średnich oraz studentów. Czytelnia posiada ok. 30 tytułów gazet i czasopism i 18 miejsc do dyspozycji. Czytelnicy mają dostęp do 4 stanowisk komputerowych z możliwością odpłatnego wydruku potrzebnych materiałów. Czytelnia oferuje bezpłatny dostęp do Internetu dla czytelników posiadających kartę biblioteczną oraz świadczy płatne usługi kserograficzne. Również osoby nieposiadające konta bibliotecznego w MBP Bielawa mogą, po uiszczeniu odpowiedniej opłaty, skorzystać z dostępu do Internetu. Zbiory czytelni udostępniane są na miejscu. W szczególnych przypadkach bibliotekarz może wypożyczyć książki do domu na szczególnych warunkach i na krótki termin.

Regulamin Czytelni Internetowej

 1. Z Czytelni Internetowej mogą korzystać dorośli, młodzież i dzieci. Użytkownik komputera powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy w odszukiwaniu materiałów przez użytkowników. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 2. Korzystanie z Czytelni Internetowej przez osoby będące czytelnikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie jest bezpłatne.
 3. W przypadku nieposiadania karty czytelnika przez osobę chcącą skorzystać z Internetu oraz z innych programów zainstalowanych na komputerach Biblioteka pobiera opłatę w wysokości 2zł za godzinę.
 4. Przed przystąpieniem do pracy na komputerze użytkownik zobowiązany jest pozostawić kartę biblioteczną u dyżurującego bibliotekarza. Po zakończeniu pracy przy komputerze kartę należy odebrać. Użytkownik nie posiadający karty bibliotecznej zobowiązany jest pozostawić u bibliotekarza dokument tożsamości, odbierany po zakończeniu pracy i uiszczeniu odpowiedniej opłaty.
 5. Stanowiska komputerowe w czytelni internetowej służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu. Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo.
 6. Nie należy uruchamiać na komputerze programów do prowadzenia pogawędek internetowych oraz programów służących zabawie. Nie należy wykorzystywać komputerów do przeglądania stron o charakterze erotycznym, przedstawiających akty okrucieństwa i zgorszenia i propagujących przemoc. Komputery wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu nie powinny być wykorzystywane przez użytkowników w celach zarobkowych. Użytkownikom nie wolno wykonywać czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowana i danych.
 7. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. W przypadku braku osób zainteresowanych korzystaniem ze stanowiska komputerowego czas ten może być wydłużony za zgodą bibliotekarza dyżurującego.
 8. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się 1 osoba (w wyjątkowych przypadkach za zgodą bibliotekarza 2 osoby).
 9. Osoby użytkujące sprzęt w czytelni internetowej mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerze. Nie należy instalować programów pochodzących spoza Biblioteki.
 10. Obowiązuje zakaz pobierania z Internetu programów komputerowych i plików bez zgody bibliotekarza.
 11. Istnieje możliwość korzystania z drukarki za opłatą rekompensującą zużycie papieru oraz atramentu do drukarki.
 12. Biblioteka nie odpowiada za pozostawione na dysku komputera prywatne pliki. Zapisywanie danych na nośniki zewnętrzne bądź odpłatne tekstu należy wcześniej skonsultować z dyżurującym bibliotekarzem. Opłata za wydruki wynosi:
  • strona A4 druk czarno-biały – 0,50 zł
  • strona A4 zdjęcie czarno-białe – 4,00 zł
 1. Użytkownicy powinni bardzo ostrożnie posługiwać się sprzętem komputerowym, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu bądź oprogramowania zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.
 2. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania. Jeśli użytkownik jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 3. W czytelni nie należy spożywać posiłków i napojów.
 4. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawdo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 5. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.
 6. Osoby nie stosujące się do Regulaminu mogą być czasowo, a w uzasadnionych przypadkach na stałe pozbawione prawa do korzystania z Czytelni.