Urszula Kowalewska – Tatuaże

W wydawnictwie bibliotecznym Bibliotheca Bielaviana w serii literackiej Sudecka poezja i proza ukazał się tomik wierszy Urszuli Kowalewskiej Tatuaże – Sudecka poezja i proza XXXIV. W tym samym wydawnictwie w 2013 r. ukazał się jej tomik wierszy Warkocze – Sudecka poezja i proza II. Nietypowa promocja tomiku odbyła się 5 maja 2021 r. w sali Teatru Robotniczego w Bielawie. Poetka Urszula Kowalewska czytała swoje wiersze w ciszy, samotnie siedząc w fotelu na widowni. Najnowszy tomik Urszuli Kowalewskiej zatytułowany Tatuaże zawiera utwory, które w treści mają duży ładunek emocji. Poetka zebrała wiersze z różnych lat i spośród kilkuset utworów wybrała te, które pasowały do jej nowego tomiku, którego nazwała Tatuaże.

Zmień rozmiar czcionki
Wersja kontrastowa