Dyskusyjny Klub Książki

PartnerzyBIPOdwiedziny

Dzisiaj 58

Wczoraj 81

Ten tydzień 601

Ten miesiąc 1190

Wszystkie 873944

Wielkość czcionki

Podsumowanie Europejskich Dni Dziedzictwa w Bielawskiej Placówce Muzealnej

Podsumowanie Europejskich Dni Dziedzictwa

w Bielawskiej Placówce Muzealnej

 

Bielawska Placówka Muzealna (BPM) we wrześniu 2012 r. po raz pierwszy wzięła udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa (EDD) pod hasłem „Tajemnice codzienności”. W ramach obchodów EDD 2012 w BPM można było zobaczyć dwie wystawy czasowe oraz wziąć udział w dwóch wykładach.

8 września, o godz. 16.00 przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Stróżyk i burmistrz Ryszard Dźwiniel otworzyli wystawę Schroniska Gór Sowich na dawnych kartach pocztowych z kolekcji Henryki i Jerzego Gawryckich. Jak powiedział Jerzy Gawrycki, prezentowana kolekcja ponad 100 kart pocztowych z wizerunkami schronisk górskich, wybranych i opisanych przez miłośnika starych kart pocztowych Ryszarda Kałużnego, to zaledwie cześć jego kolekcji liczącej ponad 600 kart. Na wystawie można było zobaczyć przedwojenne schronisko „Siebenkurfürstenbaude” (Schronisko Siedmiu Elektorów) zbudowane ok. 1870 r., a rozebrane po 1945 r.; „Kreuzbaude” (Schronisko Krzyż) otwarte w maju 1928 r., a po 1945 r. rozebrane; „Zimmermannsbaude” (Schroniska Zimmermanna) zbudowane w 1895 r., po 1945 r. pozostały tylko fundamenty; „Bismarckbaude” (Schronisko Bismarcka) położone na wys. 844 m n.p.m. oddane do uzytku po 1930 r., od 1960 r. przeszło pod Przedsiebiorstwo Usług Turystycznych Śnieżnik, a obecnie działa w prywatnych rękach; „Grenzbaude” (Schromnisko Granica) położone na Przełęczy Sokolej na wys. 754 m n.p.m. otwarte 1 czerwca 1907 r., po 1945 r. rozebrane; „Müller-Maxbaude” (Schronisko Maxa Müllera) położone na wys. 850 m n.p.m., oddane do uzytku w 1927 r., po 1945 r. przeszło pod zarząd Funduszu Wczasów Pracowniczych, a później mieścił się tutaj dom kolonijny „Lucynka”, pod koniec lat 70. XX w. budynek spalił się i „Eulenbaude” (Schronisko Sowa) otwarte 11 kwietnia 1897 r. dzieki staraniom Związku Towarzystw Górskich przy Wielkiej Sowie oraz pomocy i inicjatywie Karla Wiesena (relacja wideo http://www.mbp.bielawa.pl/index.php/aktualnoci-kulturalne).

9 września o godz. 15.00 wystawę Przedwojenne naczynia z lokali gastronomicznych otworzył ich kolekcjoner, znany malarz Marian Wódkiewicz. Artysta opowiedział gościom, skąd u niego pasja zbierania starych naczyń, odpowiadał także na pytania zadawane przez zebranych. Na wystawie zaprezentowane zostały kielichy zdobione znakami wolnomularzy z dzierżoniowskiej loży masońskiej i kieliszki z gwiazdami dawidowymi do rytualnych żydowskich zaślubin. Były też kieliszki z monogramami ich właścicieli. Następnie wszyscy uczestnicy wernisażu zostali poczęstowani kawą, którą mogli wypić, siedząc w przedwojennych, drewnianych, pomalowanych na zielono ławkach szkolnych znajdujących się w zbiorach bielawskiego muzeum.

O godz. 16.30 rozpoczął się wykład dra Rafała Brzezińskiego Tradycje kulturowe mieszkańców dawnego powiatu dzierżoniowskiego. Temat wykładu przyciągnął duże grono słuchaczy. Wykładowca opowiadał gościom o regionalnych świętach obchodzonych dawniej w okolicach Bielawy: święcie bzu czy święcie czereśni. Dodatkowo prezentował przedwojenne wydawnictwa muzyczne, karty pocztowe, kroniki Bielawy, Pieszyc, Dzierżoniowa, Niemczy i Piławy Górnej, gazety miejscowe. Opowiadał przy tym o dawnych kronikarzach, wydawcach, kompozytorach, poetach i redaktorach, co wywołało niezwykle ożywioną dyskusję między zaprzyjaźnionymi z muzeum: Sylwestrem Grzesiakiem, Jadwigą Horanin, Tadeuszem Łazowskim i Leszkiem Stróżykiem. Wśród słuchaczy znaleźli się mieszkańcy Jeleniej Góry, Świdnicy, Dzierżoniowa i okolic.

15 września 2012 r., o godz. 16.00 rozpoczął się wykład prezesa Dolnośląskiego Towarzystwa Historycznego dra Pawła Rodziewicza Podziemne obiekty militarne Wałbrzycha z okresu II wojny światowej. Zgromadził on liczną grupę pasjonatów dawnych militariów. Z Wałbrzycha przybyło liczne grono miłośników niemieckiej architektury militarnej, które tylko w Bielawie miało okazję wysłuchać tego wykładu. Wszystkich bardzo zainteresowała prezentacja multimedialna dra Rodziewicza, na którą składały się m.in. niepublikowane dotąd zdjęcia i plany podziemnych obiektów militarnych.

Tegoroczne EDD przyciągnęły do Bielawskiej Placówki Muzealnej około 150 osób.

 

Od lewej: Jerzy Gawrycki, Leszek Stróżyk - przewodniczący Rady Miejskiej, dr Rafał Brzeziński - dyrektor MBP w Bielawie

 

Wystawa pocztówek

 

Otwarcie wystawy Mariana Wódkiewicza Przedwojenne naczynia z lokali gastronomicznych

 

Wykład dra Rafała Brzezińskiego Tradycje kulturowe mieszkańców dawnego powiatu dzierżoniowskiego

 

Wykład dra Pawła Rodziewicza Podziemne obiekty militarne Wałbrzycha z okresu II wojny światowej

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

 

Miejska Biblioteka Publiczna (MBP) w Bielawie z okazji 65-lecia swojej działalności zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Biblioteka w obiektywie”. W konkursie wziąć udział mogą mieszkańcy Bielawy oraz powiatu dzierżoniowskiego, niezwiązani profesjonalnie z fotografią przez wykształcenie lub wykonywany zawód i nie będący członkami związków artystów fotografików.

Do konkursu można zgłosić fotografie, będące własną interpretacją tytułu „Biblioteka w obiektywie”. Każdy Uczestnik może zgłosić do pięciu nieoprawionych fotografii własnych, dotychczas nienagradzanych, wykonanych dowolną techniką, w formacie standardowym tj. 15x21 cm.

Prace można dostarczać osobiście lub pocztą pod adres:
Miejska Biblioteka Publiczna – Filia Nr 2,
ul. Piastowska 1
58-260 Bielawa
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”

Termin składania prac do 9 listopada 2012 r.
Prace oceni jury powołane przez dyrektora MBP w Bielawie. Przewidziano nagrody i wyróżnienia. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrodzone i wyróżnione prace oraz wybrane z pozostałych prac biorących udział w konkursie zaprezentowane zostaną podczas wystawy w MBP w Bielawie.

Informacje dotyczące  konkursu można znaleźć na stronie  Internetowej MBP www.mbp.bielawa.pl oraz pod nr tel. 74 645 09 67.                   
Regulamin konkursu dostępny jest we wszystkich placówkach MBP w Bielawie.

Pliki do pobrania:

karta uczestnika

regulamin konkursu

Konkurs czytelniczo-literacki

Konkurs czytelniczo-literacki

,,Gerhart Hauptmann – życie i twórczość''


Z okazji przypadającej 100. rocznicy otrzymania Nagrody Nobla przez niemieckiego dramaturga, prozaika, eseistę Gerharta Hauptmanna - Miejska Biblioteka Publiczna (MBP) w Bielawie zaprasza młodzież szkolną do udziału w konkursie czytelniczo-literackim, którego tematyka poświęcona jest jego życiu i twórczości.

Zadaniem uczestników konkursu jest udzielenie kompletu poprawnych odpowiedzi na wszystkie zamieszczone pytania. Rozwiązanie konkursu napisane na komputerze, należy dostarczyć do dnia 14 listopada 2012 r. do działu dziecięco-młodzieżowego MBP przy ul. Stefana Żeromskiego 43. W bibliotece można również uzyskać wszelkie informacje oraz regulamin konkursu wraz z zestawem pytań.

Laureaci konkursu wyłonieni zostaną w drodze losowania spośród autorów kompletu bezbłędnych odpowiedzi.

Konkurs opracowała i zorganizowała bibliotekarka działu dziecięco-młodzieżowego MBP Jolanta Matuszczak.


Pytania konkursowe


1. Podaj dokładną datę i miejsce urodzin Gerharta Hauptmanna.
2. Gdzie ukończył Szkołę Sztuk Plastycznych?
3. Podaj nazwę grupy – koła młodych naturalistów, z którą pisarz nawiązał kontakt w Berlinie.    
4. Od którego roku zamieszkał na stałe w Jagniątkowie?
5. Pierwszy dramat Gerharta Hauptmanna napisany w 1889 r., dzięki któremu stał się znany, zapoczątkował naturalizm na niemieckiej scenie. Podaj jego tytuł .
6. Podaj tytuł sztuki Hauptmanna z 1892 r., osnutej na motywie powstania śląskich tkaczy w 1844 roku.  
7. Gdzie rozgrywa się dramat „Tkacze”?   
8. W jakiej miejscowości Gerhart Hauptmann stworzył swoje największe dzieła: Tkacze, Futro bobrowe, Woźnica Henschel, Wniebowzięcie Hanusi czy Kolega Crampton?
9. Kto napisał „Księgę Ducha Gór”, będącej zbiorem dziewięciu przygód legendarnego władcy Karkonoszy?
10. Podaj tytuł dramatu,w którym drwal Seidel wypowiada słowa: „A co? Różnie bywa. Kija to z niej nie zdejmuje prawie! Tyle, co do karczmy idzie. Na noc ją z chałupy pędzi, żeby mu pieniędzy przyniosła. Piątaka, co już najmniej, choćby tak, jak dziś, diabli się tłukli po świecie. Co jemu do tego? On piątaka na wódę musi mieć! A skąd teraz, na ten przykład, taki dzieciuch piątaka weźmie? Kraść pójdzie? To siedzi do północka na drodze i płacze. Bo jak wróci, nim stary zaśnie, a pieniędzy nie przyniesie, to się ludzie z drugiego końca wsi zlatują, taki wrzask, tak ją wali!”
11. Jaką pisarz otrzymał nagrodę w 1912 r. za: „przede wszystkim w uznaniu jego płodnej, różnorodnej i wybitnej działalności w dziedzinie sztuki dramatycznej”?
12. Podaj tytuł baśni dramatycznej, w której bohaterami są: Henryk (odlewacz dzwonów), jego żona Magda, Baba Jaga, Rusałka, Wodnik, Kozodój, Elfy i Krasnoludki obojga płci.
13. Na podstawie jego utworów powstało wiele filmów fabularnych. Podaj tytuł pierwszego,  powstałego w 1913 r.
14. Dom braci Hauptmannów stał się szczególnym miejscem towarzyskich i artystycznych spotkań i dał początek kolonii artystycznej w Szklarskiej Porębie. Formalnie kolonia ukonstytuowała się po śmierci Carla Hauptmanna. W 1922 r. powstało tam stowarzyszenie, w którym m.in. miał honorowe członkostwo Gerhart Hauptmann. Podaj jego pełną nazwę.
15. Podaj dokładną datę i miejsce śmierci pisarza.
16. Gdzie pochowano 28 sierpnia 1946 r. Noblistę?
17. Podaj nazwę przynajmniej jednej polskiej miejscowości, w której znajduje się muzeum Gerharta Hauptmanna?

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

„Czas z książką to czas bez strat”

„Czas z książką to czas bez strat”

 

13 września 2012 r. Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Piastowskiej 1, zorganizowała kiermasz książki używanej pod hasłem „Czas z książką to czas bez strat”. Mimo padającego deszczu frekwencja na kiermaszu dopisała i ten kto skorzystał z naszej propozycji zyskał możliwość zakupu ciekawej lektury za niewielką kwotę.

146 książek znalazło nabywców. Tym razem zainteresowaniem cieszyły się romanse, kryminały, poradniki o zdrowiu, opowieści wojenne, klasyka, literatura młodzieżowa i nieustannie bajki dla najmłodszych. Bibliotekarki Izabela Fiedler i Jolanta Pawlak uważają kiermasz za udany.

 

Stoisko kiermaszowe, od lewej: Izabela Fiedler, Jolanta Pawlak


Zapraszamy do muzeum!

Zapraszamy do muzeum!

 

 

 

Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Ich idea narodziła się 3 października 1985 r. w Granadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji Rady Europy, na której minister kultury Francji zaproponował zorganizowanie w całej Europie zainicjowanych we Francji w 1984 r. Dni Otwartych Zabytków. Wówczas po raz pierwszy bezpłatnie udostępniono zwiedzającym obiekty, do których dostęp dotychczas był ograniczony. Inicjatywa cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że w 1991 r. zainspirowała Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa.

Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Imprezy skierowane są do bardzo szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje im wymiar uniwersalny. Właśnie takie inicjatywy sprawiają, że idea EDD zyskuje nowych zwolenników, stając się tym samym najważniejszym wydarzeniem kulturalnym Starego Kontynentu.Z każdym rokiem imprezy organizowane w ramach EDD zyskują na popularności.

W obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa uczestniczą wszystkie państwa członkowie Rady Europy, w tym Polska, która włączyła się do tej akcji w 1993 r.. Co roku we wrześniu organizatorzy udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności zabytki i miejsca kultury, przygotowują festyny, jarmarki, imprezy plenerowe, inscenizacje, turnieje rycerskie, wystawy, odczyty naukowe, konkursy, spotkania z twórcami kultury i wiele innych imprez o różnorodnym charakterze, skierowanych do różnych grup społecznych i wiekowych. Dzięki temu obywatele państw uczestniczących w EDD mają doskonałą okazję do poznania dorobku kulturowego regionu, który zamieszkują.

„Tajemnice codzienności” to hasło EDD 2012 w Polsce.

Temat ten ma ocalić od zapomnienia piękno i urok codziennych zdarzeń - zwykłego domowego życia, spotkań, języka, muzyki, obyczajów, obrzędów, pracy, świąt, zabaw i zabawek, kulturę stołu, wytwarzania i rękodzieła. Naszym celem jest odkrywanie niezauważalnych, jednak stale wokół obecnych, ale też i tych już odchodzących w zapomnienie, przemijających tradycji i przedmiotów z nimi związanych, tych niezwykłych i tych codziennego użytku. Rzeczy mogą wiele opowiedzieć o swoich właścicielach, przechowują historię zdarzeń i osób, którym towarzyszą. Każdy przedmiot jest interesujący dzięki swojej historii, opowieściom, zdarzeniom z nim związanym.

„Tajemnice codzienności” mają przywołać spojrzenie na dziedzictwo niematerialne, które jest kwintesencją bycia tu i teraz, pokazuje kreatywność ludzi, wspólnotę kulturową i historyczną, która jest podstawą dla każdego człowieka do określenia własnej tożsamości. „Tajemnice codzienności” zachęcają do ciekawego rozglądania się wokół. Odkrywajmy nieznane, przywołujmy zapomniane.

Bielawa we wrześniu 2012 roku pierwszy raz wezmie udział w obchodach EDD w Polsce. Podczas trwania projektu w Bielawskiej Placówce Muzealnej, przy ul. Piastowskiej 19b będzie można zobaczyć dwie wystawy czasowe oraz wysłuchać dwóch wykładów.

 

Wykłady:

9 września 2012 r., godz. 16.30 - wykład dra Rafała Brzezińskiego - Tradycje kulturowe mieszkańców przedwojennego powiatu dzierżoniowskiego
15 września 2012 r., godz. 16.00 - wykład dra Pawła Rodziewicza - Podziemne obiekty militarne w Wałbrzychu z okresu II wojny światowej (Dolnośląskie Towarzystwo Historyczne)


Wystawy czasowe:

8 września 2012 r., godz. 16.00 - otwarcie wystawy Henryki i Jerzego Gawryckich - Schroniska Gór Sowich na dawnych kartach pocztowych (wystawa czynna 9-16.09.2012 r., w godz. 10.00-15.00)
9 września 2012 r., godz. 15.00 - otwarcie wystawy Mariana Wódkiewicza - Przedwojenne naczynia lokali gastronomicznych (wystawa czynna 10-16.09, w godz. 10.00-15.00)

 

Źródło: http://www.edd2012.pl/ i BPM

Godziny

W lipcu i sierpniu

biblioteka czynna

w godz. 9.00-16.00

Zagraniczni goście w Bielawie

Zagraniczni goście w Bielawie


Jak co roku od końca maja do Bielawskiej Placówki Muzealnej przy ul. Piastowskiej 19b przyjeżdżają liczni goście z Niemiec – zarówno pojedynczy zwiedzający jak i grupy zorganizowane.

W sobotnie popołudnie 23 czerwca 2012 r. bielawskie muzeum odwiedziła grupa niemiecka ze Schlesisches Museum (Muzeum Śląskiego) w Gőrlitz, która podróżowała po Dolnym Śląsku śladami Gerharta Hauptmanna. Przybyłych przywitał dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) w Bielawie dr Rafał Brzeziński. Grupa niemiecka przyjechała  do Bielawskiej Placówki Muzealnej, ponieważ jest to miejsce znane w Niemczech z kultywowania pamięci o tradycjach tkackich na tym terenie. Goście zwiedzili muzeum, poznali historię Bielawy oraz poznali projekty realizowane przez MBP w Bielawie dotyczące Roku Hauptmannowskiego – I Rajd Szlakiem Buntu Tkaczy Sowiogórskich i film dokumentalny pt. „Bunt Tkaczy Sowiogórskich roku 1844”.

Przewodnikiem był dr Maximilian Eiden, który zaproponował współpracę między muzeami w Gőrlitz i w Bielawie.

25 czerwca 2012 r. w godzinach porannych do bielawskiego muzeum zawitała kolejna grupa niemiecka. Tym razem byli to zrzeszeni w „Heimatbund Kreis Reichenbach (Eulengebirge)” (Związek Ojczyźniany Powiatu Dzierżoniowskiego) dawni mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego. Była to ich coroczna wycieczka do naszego muzeum. Przewodniczący stowarzyszenia – Heinz Pieper - przekazał do muzeum wiele cennych eksponatów. Podczas tej wizyty uczestnicy mieli bardzo dużo pytań, na które uzyskali odpowiedzi od dra Rafała Brzezińskiego.

 

Niemiecka  grupa z Muzeum Śląskiego w Gőrlitz

 

„Heimatbund Kreis Reichenbach (Eulengebirge)” (Związek Ojczyźniany Powiatu Dzierżoniowskiego)

 

Wpis do księgi gości

 

Wpis do księgi gości

 

 

 

 

Promocja rocznika „Bibliotheca Bielaviana 2011”

Promocja rocznika „Bibliotheca Bielaviana 2011”


21 czerwca 2012 r. w sali Teatru Robotniczego Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki (MOKiS) w Bielawie przy ul. Piastowskiej 19a, w czerwcowe deszczowe popołudnie o godz. 17.30, odbyła się promocja bielawskiego rocznika „Bibliotheca Bielaviana 2011” zorganizowana przez jego wydawcę - Miejską Bibliotekę Publiczną (MBP) w Bielawie.

Początek imprezy uświetnił muzyk i kompozytor Jacek Wanszewicz, który zagrał klasyczny koncert fortepianowy dając przedsmak tego ważnego wydarzenia kulturalnego. Uroczystość poprowadzili dyrektor MBP w Bielawie - dr Rafał Brzeziński i kierownik biblioteki - Urszula Ubych. Gospodarze po koncercie przywitali wszystkich  zaproszonych gości w szczególności tych najważniejszych, czyli zespół redakcyjny oraz wszystkich autorów tekstów, którzy pisali do czasopisma. Następnie prowadzący zaprosili gości do obejrzenia filmu z działalności wydarzeń kulturalnych biblioteki pt. „Nasza biblioteka 2011”.

Po filmie burmistrz miasta Bielawa - Ryszard Dźwiniel - wyraził swoje zadowolenie z faktu, że to już trzecie wydanie rocznika i został on już zauważony przez Polską Akademię Nauk. Podziękował ludziom, którzy tworzą to czasopismo, mówiąc jak ważne jest ono dla miasta, ponieważ stało się jego kulturalną wizytówką, którą musimy się chwalić. Powiedział także, że zapoznał się ze spisem treści, ale nie zna zawartości rocznika, której jest ciekaw. Kolejny głos zabrał - Witold Podedworny - szef Wrocławskiego Wydawnictwa Oświatowego Atut, w którym rocznik jest wydawany. Powiedział, że bardzo cieszy się z idealnej współpracy z bielawską biblioteką oraz że dołoży wszelkich starań, aby rocznik „Bibliotheca Bielaviana” był znany w całej Polsce. Pogratulował również tak wspaniałego pomysłu, jakim było stworzenie takiego czasopisma i podziękował wszystkim, którzy przy nim współpracują.

W dalszej części gospodarze uroczystości krótko scharakteryzowali rocznik „Bibliotheca Bielaviana 2011”, który podzielony jest na 11 działów, zawiera 598 stron, 68 artykułów, w tym 15 wywiadów z ciekawymi i ważnymi dla miasta ludźmi. Do rocznika pisało 51 autorów. Nowością w tym roczniku jest także film dokumentalny na płycie DVD jako dodatek do rocznika. Jest to film „Pan Tadeusz Szermer” Kingi Kowalczyk, której wywiad z Tadeuszem Szermerem jest jednym z 15 wywiadów zamieszczonych w roczniku. Urszula Ubych przedstawiła recenzenta rocznika prof. Stanisława Sławomira Nicieję i redaktora naczelnego dra Rafała Brzezińskiego.

W kolejnej części promocji przedstawiono skład redakcyjny, a na scenę wyszli obecni na uroczystości: dyrektor MOKiS-u - Jan Gładysz, polonistka i radna - Jadwiga Mariolla Jonas i polonistka oraz redaktor wielu publikacji regionalnych - Jadwiga Stępień. Redaktor pisma przedstawił swoich najbliższych współpracowników pracujących przy korekcie: Jadwigę Stępień, Urszulę Ubych oraz Annę Węclewską, podkreślając ich największy wkład pracy przy roczniku. Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie wszystkich autorów i ich artykułów. Na scenę zostali zaproszeni także mieszkańcy Bielawy, których sylwetki znalazły się w tegorocznym czasopiśmie. Dr Rafał Brzeziński podziękował wszystkim i zaprosił do wspólnego, tradycyjnego już zdjęcia, które znajdzie się w przyszłorocznym wydaniu „Bibliotheca Bielaviana”.

Na zakończenie uroczystości redaktor pisma wręczył roczniki: przewodniczącemu Rady Miejskiej Bielawy - Leszkowi Stróżykowi, burmistrzowi miasta Bielawa - Ryszardowi Dźwinielowi i jego zastępcy - Mariuszowi Pachowi podkreślając, że jest to dla przedstawicieli władz miasta istotne, ponieważ po raz pierwszy przeczytają wydanie „Bibliotheca Bielaviana 2011”.

 

Bibliotekarki podczas przygotowań do uroczystości

 

Witold Podedworny

 


Z książką z biblioteki - zakończenie

Z książką z biblioteki - zakończenie

W środę 20 czerwca 2012 r. na zaproszenie dyrektorki Małgorzaty Domagały i nauczycielki Jolanty Kasicy z Ekologicznego Przedszkola Niepublicznego (EPN), grupę „Śmieszki” ponownie odwiedziła bibliotekarka Jolanta Matuszczak z działu dziecięco-młodzieżowego Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) w Bielawie. Było to już ostatnie w tym roku przedszkolnym spotkanie z cyklu „Z książką z biblioteki”. Tym razem odbyło się w innym niż zwykle miejscu - w przedszkolnym ogródku zwanym „Zieloną salą”.

Tradycyjnie dzieci przywitały się z przybyłym gościem piosenką powitalną według Klanzy „Wesoło witamy”. Następnie bibliotekarka pokazała „Śmieszkom” przyniesione z biblioteki niespodzianki: pięknie ilustrowaną książeczkę z serii „Kubuś Puchatek” pt. Nie ma jak kąpiel! oraz trzy postacie ze Stumilowego Lasu – Kubusia Puchatka, Maleństwo i Prosiaczka, które wzbudziły wśród nich ogromny zachwyt. Każdy maluch chciał się z nimi przywitać. Okazało się, że jest to ich ulubiona bajka i dlatego słuchały jej z wielkim zaciekawieniem.

Podczas czytania bibliotekarka pokazywała przedszkolakom kolorowe,  „słodkie” ilustracje, robiła mini-teatrzyk wykorzystując zabrane ze sobą kukiełki oraz zadawała proste pytania, na które z chęcią udzielały odpowiedzi. Ta krótka opowieść zachęca dzieci do zachowania higieny osobistej, zwłaszcza brudasków. Jak mówi Puchatek: „Jak miło jest być czystym! Jeśli chcesz się dobrze czuć, kąp się codziennie, myj ząbki rano i wieczorem oraz ręce przed każdym posiłkiem”. Po wysłuchaniu bajeczki, „Śmieszki” powiedziały wiersz pt. „Kot się myje” z odpowiednimi do słów ruchami. Śmiechu przy tym było co niemiara. Dzieci były bardzo zadowolone z dzisiejszego spotkania w „magicznym świecie bajek”.

Na zakończenie zaśpiewały wesołą piosenkę o higienie jamy ustnej zatytułowaną „Szła szczoteczka do kubeczka” oraz podarowały zaproszonemu gościowi kwiaty i laurkę wraz z pięknymi wakacyjnymi życzeniami. Przed wyjściem bibliotekarka Jolanta Matuszczak zachęciła przedszkolaków do przyjścia do  działu dziecięco-młodzieżowego MBP wraz z rodzicami po bajeczki, które dostarczą im moc niesamowitych i niepowtarzalnych wrażeń.

 

Jolanata Matuszczak - bibliotekarka

 

Jolanta Matuszczak z przedszkolakami

 

Jolanta Matuszczak i Śmieszki"

Promocja rocznika Bibliotheca Bielaviana 2011

Promocja rocznika Bibliotheca Bielaviana 2011

 

Trzeci rocznik wydany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bielawie i Oficynę Wydawniczą ATUT. Recenzentem rocznika jest prof. Stanisław S. Nicieja, a redaktorem naczelnym dr Rafał Brzeziński - dyrektor MBP w Bielawie.

Rocznik podzielony jest na 11 działów, zawiera 598 stron i 68 artykułów. Do rocznika pisze 51 autorów. Bibliotheca Bielaviana 2011 jest wydaniem szczególnym. Zawiera m.in. wywiad z Tadeuszem Szermerem, znanym każdemu bielawianinowi trenerem "Bielawianki", a każdy egzemplarz rocznika został dodatkowo wzbogacony o film dokumentalny Kingi Kowalczyk pt. "Pan Tadeusz Szermer".


Miejska Biblioteka Publiczna

w Bielawie

serdecznie zaprasza

na

promocję rocznika Bibliotheca Bielaviana 2011,

która odbędzie się w Teatrze Robotniczym

przy ul. Piastowskiej 19

21 czerwca 2012 r.,

o godz. 17.30

 

zapowiedź w zakładce TV Bielaviana - Aktualności kulturalne

 


 Kiermasz - Świat z papieru

Kiermasz - Świat z papieru

 

Od 11 do 13 czerwca 2012 r. w Bielawskiej Placówce Muzealnej (BPM) przy ul. Piastowskiej 19b odbywał się kiermasz rękodzieła – Świat z papieru.

Kiermasz cieszył się ogromną popularnością. Wiele osób chciało zobaczyć rzeczy tworzone przez mieszkańców Bielawy. Rzeczy piękne, wymagające wiele staranności i cierpliowści. Odwiedzający bielawskie muzeum w tych dniach mogli zobaczyć rękodzieło w wykonaniu:

- Edyty Kargul (biżuteria sutażowa)
- Katarzyny Balcerzak (biżuteria)
- Jadwigi Stępień (frywolitki i kartki)
- Dagmary Aleksandrowicz (sekcja papierowa, wyroby z papieru)
- Anny Polowczyk (kartki, notesy ozdobne)
- Grażyny Kubiak
- Marii Czekańskiej (decoupage)
- Wandy Musiał (kwiaty, serwetki szydełkowe)
- Barbary Szwajkosz (kwiaty papierowe)

Przez trzy dni odwiedzali wystawę rękodzieła zarówno uczniowie szkół, przedszkoli jak i wielu mieszkańców naszego miasta, a także miast sąsiednich. Każdego dnia Alicja Resler (koordynator bielawskiego rękodzieła) bardzo ciekawie opowiadała o bielawskich twórcach, ich dziełach oraz o możliwościach i technikach rękodzielnictwa.

 


Maria Czekańska (decoupage)