Dyskusyjny Klub Książki

PartnerzyBIPOdwiedziny

Dzisiaj 34

Wczoraj 142

Ten tydzień 231

Ten miesiąc 1531

Wszystkie 876829

Wielkość czcionki

W poszukiwaniu wiosny

W poszukiwaniu wiosny


W piątek 19 kwietnia 2013 r. do działu dziecięco-młodzieżowego Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) przy ul. Stefana Żeromskiego 43, przyszła z nauczycielką Ewą Marzec grupą „Słoneczka” z Niepublicznego Przedszkola „Montessori”. Po przywitaniu, bibliotekarka Jolanta Matuszczak przeczytała przedszkolakom wiersz Czesława Kuriaty Wiosna oraz bajkę o wesołych zabawach mieszkańców Stumilowego Lasu zatytułowaną „Wiosenne zabawy”. Dzieci z przyjemnością wysłuchały obu tekstów, po czym wywiązała się krótka rozmowa na ich temat. Później przedszkolaki wymieniły oznaki wiosny: przyroda powoli budzi się do życia, słońce mocniej świeci, dzień jest coraz dłuższy, pojawiają się pierwsze pąki, wychodzą z ziemi pierwsze kwiaty, wracają ptaki. „Słoneczka” umiały wymienić pierwsze wiosenne kwiaty i ptaki, takie jak: przebiśniegi, pierwiosnki, sasanki, krokusy, tulipany, zawilce, fiołki, leszczyna, skowronki, bociany, jaskółki, które Jolanta Matuszczak pokazała im na kolorowych ilustracjach w książkach. Następnie wzięły udział w dwóch zabawach: „zgaduj zgadula”- czyli odgadywanie zagadek dotyczących wiosny oraz „Wiosenna pogoda – deszczyk”, podczas której rytmicznie powtarzały słowa i wykonywały odpowiednie ruchy (na hasło pada deszczyk – pokazywały gestem opady deszczu, wieje wiatr – wiejący wiatr, błyskawica i grzmot – klaśnięcie i tupnięcie nogą, na niebie kolorowa tęcza – zatoczenie rękami kręgu). W dziale zrobiło się niezwykle gwarno i było przy tym dużo śmiechu. Po tych szaleństwach przedszkolaki pooglądały sobie pięknie ilustrowane przyrodnicze książeczki, które bardzo im się podobały. Przed wyjściem wraz z nauczycielką wypożyczyły książki do wspólnego czytania w przedszkolu.

 bibliotekarka Jolanta Matuszczak, nauczycielka Ewa Marzec, grupa „Słoneczka”

O „zjadaniu” książek

O „zjadaniu” książekW środę 17 kwietnia 2013 r. do działu dziecięco-młodzieżowego Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) przy ul. Stefana Żeromskiego 43, przyszły pierwszaki ze Społecznej Szkoły Podstawowej ze swoją wychowawczynią Katarzyną Gawlik. Bibliotekarka Jolanta Matuszczak przywitała dzieci słowami wiersza Czytelniczka Wincentego Fabera, wyjaśniła znaczenie powiedzenia „zjadać książki” a następnie wprowadziła je do „Magicznego świata książek”. Powiedziała im, co to jest biblioteka, jak można zostać jej stałym czytelnikiem, w jaki sposób wypożycza się książki oraz jak należy zachowywać się w dziale a przede wszystkim zwróciła uwagę, że należy dbać o książki. Następnie przeczytała wiersz Marcina Przewoźniaka Kłopoty w bibliotece a zadaniem uczniów było wyłapanie z treści bajkowych postaci. Pierwszoklasiści prześcigali się w podawaniu tytułów książek i występujących w nich bohaterów. Później bibliotekarka zaproponowała dzieciom książki, jakie w ich wieku można czytać: pięknie ilustrowane, krótkie opowiadania oraz serię publikacji edukacyjnych, zawierających wiadomości z wielu dziedzin. Dodatkowymi atutami tych pozycji jest ciekawa szata graficzna i wysoki poziom edytorski. Na zakończenie zajęć, pierwszoklasiści rozwiązywali zagadki związane z bohaterami znanych bajek. Robili to z wielkim zaangażowaniem i przyjemnością. Przed wyjściem przyszli czytelnicy dostali od bibliotekarki zakładki do książek.

 

wychowawczyni Katarzyna Gawlik, bibliotekarka Jolanta Matuszczak,

pierwszoklasiści z SSP

pierwszoklasiści z SSP, wychowawczyni Katarzyna Gawlik

bibliotekarka Jolanta Matuszczak, wychowawczyni Katarzyna Gawlik,

pierwszoklasiści z SSP

Promocja publikacji "Sudecka poezja i proza I"

Promocja publikacji "Sudecka poezja i proza I"


5 kwietnia 2013 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Bielawie odbyła się promocja pierwszej publikacji wydawnictwa Miejskiej Biblioteki Publicznej - Bibliotheca Bielaviana - Sudecka poezja i proza I.

Więcej zdjęć na www.bibliothecabielaviana.com

 

{youtube}-jbZOIB5Zg0{/youtube}

 

Od lewej: Urszula Ubych, dr Rafał Brzeziński - dyrektor MBP w Bielawie

autorzy prozy

 

autorzy poezji

Spotkanie z Januszem Manieckim w Bielawskiej Placówce Muzealnej

Spotkanie z Januszem Manieckim w Bielawskiej Placówce Muzealnej


 

22 marca 2013 r. w Bielawskiej Placówce Muzealnej, przy ul. Piastowskiej 19b, odbyło się spotkanie z historykiem Januszem Manieckim. Przybyli goście mieli okazję wysłuchać wykładu pt. Aparat bezpieczeństwa w PRL.

 

Janusz Maniecki

 


Promocja książki Przędziwo Wojciecha Cabaja

Promocja książki Przędziwo Wojciecha Cabaja


 

12 kwietnia 2013 r. w Bielawskiej Placówce Muzealnej odbyła się promocja książki Przędziwo Wojciecha Cabaja. Na piątkowe, wieczorne spotkanie w muzeum przyszło spore grono słuchaczy. Przędziwo to zbiór opowiadań, wydarzeń z lat 70.-80. XX w. rozgrywających się w zakładzie włókienniczym „Silesiana” w Dzierżoniowie.

 

Wśród zebranych gości był przewodniczący Rady Miasta Bielawy Leszek Stróżyk oraz członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział we Wrocławiu Andrzej Gaworski.

 

Promocję książki rozpoczął dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie dr Rafał Brzeziński. Przywitał gości w imieniu gospodarza instytucji oraz w imieniu wydawcy książki firmy Bibliotheca Silesiana. Po krótkim wstępie głos zabrały Krystyna Cabaj – żona autora, która w wyjątkowo sentymentalny sposób opowiedziała o swoim mężu. Opowiadanie Krystyny Cabaj pełne było wzruszających momentów.

 

Następnie głos zabrała córka autora Magda Cabaj, która przedstawiła sylwetkę swojego ojca. Opowiedziała również swoje wspomnienia związane z tatą.

 

Po osobistych wspomnieniach żony i córki autora odbyła się projekcja filmu dokumentalnego zrealizowanego przez Bibliotheca Bielaviana. Film pt. Przędziwo przedstawiał pracę w zakładzie włókienniczym w latach 80. XX w.

 

Kolejnym elementem promocji publikacji była prezentacja książki, Krystyna Cabaj przeczytała spis treści, a następnie razem z córką odczytały jedno z opowiadań pt. „Dzień pierwszy – dwadzieścia lat później”.

 

Na koniec spotkania głos zabrał Andrzej Gaworski, który serdecznie podziękował za zaproszenie na promocję oraz podkreślił jak ważne jest, aby pamiętać i dbać o historii własnego regionu. Świadectwem takiej dbałości jest niewątpliwe słowo pisane w postaci publikacji regionalnych.

 

Po części oficjalnej promocji, goście udali się na spotkanie „przy maglu”, gdzie przy kawie i drobnym poczęstunku wspominali Wojciecha Cabaja.

Wykład dra Rafała Brzezińskiego w Muzeum Ślężańskim

Wykład dra Rafała Brzezińskiego w Muzeum Ślężańskim


 

4 kwietnia 2013 r. dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie dr Rafał Brzeziński został zaproszony na spotkanie z mieszkańcami Sobótki do Muzeum Ślężańskiego im. Stanisława Dunajewskiego przy ul. św. Jakuba.

Dr Brzeziński wygłosił wykład na temat aspektów kulturowych dawnego powiatu dzierżoniowskiego. W interesujący sposób opowiedział o życiu przedwojennych mieszkańców tych rejonów.

Mieszkańcy Sobótki jak i goście z innych miast, którzy przybyli na ten wykład mieli okazję dowiedzieć się o przedwojennych formach kulturowych. Wspólnie z prelegentem dyskutowali i porównywali dawną kulturę z dzisiejszymi realiami kulturowości polskiej.

 

 

Konkurs - Co to za eksponat?

Bielawska Placówka Muzealna

 

ogłasza konkurs

 

Co to za eksponat?

 

 

Bielawska Placówka Muzealna zaprasza do wzięcia udziału w konkursie Co to za eksponat?

 

Udział w konkursie może wziąć każdy mieszkaniec powiatu dzierżoniowskiego.

 

Konkurs trwa od 4 kwietnia 2013 r. do 25 kwietnia 2013 r. Wyniki konkursu zostaną podane 29 kwietnia 2013 r. w Bielawskiej Placówce Muzealnej przy ul. Piastowskiej 19b o godz. 16.00. Prace oceni jury wybrane przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie.

 

Karta uczestnika i regulamin konkursu do pobrania na www.bibliothecabielaviana.com

 

Konkurs polega na napisaniu, do eksponatu prezentowanego na zdjęciu, jak najszczegółowszego opisu. Należy uwzględnić m.in. pochodzenie eksponatu, wymiary, cechy charakterystyczne, materiał z którego zostal wykonany, kolor, wielkość itp. Najobszerniejszy i najdokładniejszy opis zostanie nagrodzony książką historyczną. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden opis prezentowanego eksponatu.

 

Opis eksponatu z wypełnioną i podpisaną Kartą Uczestnika należy umieścić w jednej zaklejonej kopercie. Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą z napisem:

 

Bielawska Placówka Muzealna

ul. Piastowska 19b

58-260 Bielawa

z dopiskiem „Konkurs – Co to za eksponat?”

 

W przypadku prac składanych przez szkoły, kluby i inne podmioty, dane uczestnika konkursu należy uzupełnić pieczątką firmową oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna.

 

Termin składania prac do 25 kwietnia 2013 r., godz. 15.00.

 

Eksponat można dokładniej obejrzeć w Bielawskiej Placówce Muzealnej przy ul. Piastowskiej 19b od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00.

 

Informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej www.mbp.bielawa.pl na stronie wydawnictwa Bibliotheca Bielaviana www.bibliothecabielaviana.com oraz pod nr tel. 74 645 09 68.

 

Regulamin konkursu dostępny jest w Bielawskiej Placówce Muzealnej 19b.

 

 

Co to za eksponat?

 

 

 

 

Wiosenny czarodziej

Wiosenny czarodziej


11 kwietnia 2013 r. „Morelki” i „Winogronki” z Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka” wraz z nauczycielkami Agnieszką Kosowską i Malwiną Klementowską odwiedziły dział dziecięco-młodzieżowy Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie.

Tematem przewodnim była wiosna. Z opowiadania O słonku, pogodzie i innych ciekawych sprawach Marii Kownackiej dowiedziały się o opadach gradu w postaci bryłek lodu połączonych z silnym opadem deszczu. Te „szklane kulki” często powodują straty w ogródku lub na polu. Nauczycielka Malwina Klementowska przypomniała dzieciom o kąciku przyrodniczym, którym opiekują się w przedszkolu i z pewnością żaden grad nie zaszkodzi roślinkom rosnącym pod dachem.

Zima odeszła, a „wiosna w kwietniu zbudziła się z rana, wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana, lecz zajrzała we wszystkie zakątki – zaczynamy wiosenne porządki”. Dzieci chętnie wysłuchały wierszy pt. Prośba do słoneczka Bożeny Formy, Dni wiosenne oraz Wiosenny czarodziej Doroty Gellner recytowane przez nauczycielki i bibliotekarkę. Poezja dziecięca w prosty sposób przekazuje uroki wiosny i zmiany zachodzące w przyrodzie. „Urośnie młoda trawa, rozwiną się pąki na drzewach. Dla ciebie miłe słoneczko, każdy ptaszek zaśpiewa” a „Wiosna dzwoni w leśne dzwonki din, din, din, din. Świat się śmieje razem z Misiem, pachną kwiatki, łąk strojnisie, i chrabąszcze zleciały się z prawie wszystkich świata stron”.

W bibliotece zapanowała ciepła atmosfera. Dzieci zachęcone przez opiekunkę Agnieszkę Kosowską przedstawiły piosneczki „Wiosenka” i „Jesteśmy jagódki”, z przyjemnością pooglądały książeczki z motywem wiosennym, aby z zapałem przejść do szkicowania obrazków. Powstała łąka z trzema kwiatkami, trzema ptaszkami a nad nimi słoneczko z trzema chmurkami. „Czary- mary, fiku- miku, szedł czarodziej po trawniku… Rzucał kwiaty gdzie się dało, żeby wszędzie coś pachniało”. Bibliotekarka Jolanta Pawlak zachęciła przedszkolaków do szukania śladów wiosny na „żywo” i zaglądania do książek z opisami przyrody, dzięki którym mogą stać się ciekawymi świata obserwatorami. Takimi już są bohaterowie opowiadania „Dzwonki przebiśniegów”, którzy próbują usłyszeć dzwoneczki malutkich przebiśniegów. „Julek i Julka” autorstwa Annie M. G. Schmidt to szereg zabawnych opowiadań o dwójce pięcioletnich dzieci mieszkających w sąsiedztwie.

 

 

 


Promocja książki "Przędziwo" Wojciecha Cabaja

Bielawska Placówka Muzealna

zaprasza

na promocję książki


Przędziwo

 

Wojciecha Cabaja


12 kwietnia 2013 r., godz. 18.00

ul. Piastowska 19b

 

 


Być tam, gdzie najlepiej się czujemy

Być tam, gdzie najlepiej się czujemy


 

4 kwietnia 2013 r. w ramach cyklu „Biblioteka łączy pokolenia” dwie instytucje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (SOSW) i Miejska Biblioteka Publiczna (MBP) w Bielawie zrealizowały kolejne spotkanie z młodzieżą z SOSW. Tym razem na zaproszenie nauczycielki Magdaleny Borzestowskiej oraz jej wychowanków, bibliotekarka Jolanta Pawlak z działu dziecięco-młodzieżowego Filii nr 2 MBP zawitała do ośrodka. Nietypowo rozpoczęłyśmy zajęcia od wyboru tematu, z trzech propozycji najbardziej spodobało się hasło „Być tam, gdzie najlepiej się czujemy”.


Poznaliśmy współczesnego pisarza i scenarzystę Huberta Klimko-Dobrzanieckiego oraz wokalistkę i autorkę tekstów piosenek Agnieszkę Chylińską. Ich debiuty książkowe dla dzieci „Bangsi” oraz „Zezia i Giler” były inspiracją naszych rozmów o przeżywaniu sensownie życia, dobrych wyborach, marzeniach młodego człowieka i wartościach, które pomagają w odróżnieniu, co dobre dla mnie dzisiaj i szukaniu właściwego kierunku w samodzielnym dorosłym życiu.


W luźnej atmosferze, przy słodkim poczęstunku, uczestniczki spotkania wyrażały swoje zdanie o marzeniach, traktowaniu dzieci poważnie, przyjemności czytania lub pisania opowiadań. Na podstawie fragmentu wywiadu Anny Bimer „Agnieszka Chylińska: Siła pokory” uczestniczki poznały wokalistkę z innej strony niż tylko osoby kontrowersyjnej i wulgarnej, której życie wymknęło się spod kontroli. „Mogło mi się wydawać, że jest fajnie. Ale wszystko się zmienia, kiedy poznajesz smak tego, co prawdziwe”. Jej książka dla dzieci „Zezia i Giler” to opowieść o rodzeństwie, którzy mają rodziców, babcie i dziadka borykających się z różnymi problemami, ale którzy bardzo się kochają. Dziewczyny wysłuchały opowiadania „Marzenia Zezi”. Autorka chciałaby „ żeby tę książkę z przyjemnością czytali rodzice swoim dzieciom, jednocześnie sami mając z tego radochę”.


Nauczycielka Magdalena Borzestowska zaproponowała ćwiczenie, polegające na stworzeniu mapy życia. Należało wypełnić puste miejsca w kole przy 12 hasłach np. dalekie podróże, oszczędności, miłość-romans, jaki chcę mieć dom i rodzinę?, czego chcę się nauczyć?, przyjaźń-pomoc innym ludziom, kariera-pozycja. Wywołało to żywą dyskusję o tym, że dobrze jest wiedzieć, dokąd się zmierza.


Druga książka przedstawiona na zajęciach to „Bangsi” opowieść o tęsknocie za domem, bliskości z drugim, podejmowaniu ryzyka dla innych. Bohaterem jest niedźwiadek Bangsi („bangsi” to po islandzku „miś”). Pewnego dnia wpada wraz z mamą w zasadzkę zastawioną przez Eskimosów. Ucieka, opada z sił i zasypia na krze. Akcja bajki osadzona jest na Islandii (dokładnie na magicznej wyspie Grimsey). Bangsi zaprzyjaźnia się z ludźmi i pokonuje trolla. Historia jest prosta, język utrzymany w prostych i jasnych zdaniach, białe kartki z delikatnym szarym rysunkiem pięknie ilustrującym przygody tytułowego misia. Hubert Klimko-Dobrzaniecki mówi tak: „W bajce chciałem pokazać i uczulić i dziecko, i rodzica, że czyjś na pierwszy rzut oka problem może okazać się i jego problemem.”


Na zakończenie wykonałyśmy zabawę „Ciepłe słowa”. Jedna osoba z zawiązanymi oczami a reszta grupy pisze na kartce jakieś miłe, ciepłe słowa na jej temat. Następnie wspólnie odczytujemy zapiski, odgadujemy kto to napisał. Zrobiło się radośnie. Nasze spotkania z cyklu „Biblioteka łączy pokolenia” dobiegły końca i miały za zadanie ukazać siłę wyobraźni, dziecko i jego uczucia i autorów, którzy zajmują ważne miejsce w literaturze dla dzieci (Janusz Korczak, Astrid Lindgren) i autorów współczesnych dopiero rozpoczynających pisać o dzieciach i dla dzieci. Jedna z uczestniczek napisała „Kiedy przychodzi taka pora, trzeba do biblioteki się szykować…Bo jak wiecie przy Pani Joli wiele się uczymy. Po pierwsze nasza wyobraźnia, po drugie dobre gesty słówka, lecz nie wymówka albo odmówka….Dziękujemy za te dni ciepłe i piękne…”

 

 

 


Święta Wielkanocne z tradycją

Święta Wielkanocne z tradycją

 

 

Przed świętami Wielkanocnymi, do działu dziecięco-młodzieżowego Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) przy ul. Stefana Żeromskiego 43, przyszła grupa „Słoneczka” z Niepublicznego Przedszkola „Montessori” ze swoją nauczycielką Ewą Marzec.

 

Po serdecznym przywitaniu, bibliotekarka Jolanta Matuszczak przeczytała dwa wiersze, Ryszarda Prymusa Wielkanoc i Hanny Łochockiej Lany poniedziałek, które wprowadziły dzieci w świąteczny nastrój. Następnie wywiązała się krótka rozmowa na temat tradycji związanych ze świętem Wielkiejnocy. Przedszkolaki znały wielkanocne obrzędy: przygotowywanie palmy na Niedzielę Palmową, święcenie pokarmów w Wielką Sobotę: baranka, chleb, pisanki, kiełbasę, masło, chrzan, babkę oraz sól i wodę, w Wielkanoc, po uroczystym śniadaniu, dzieci obdarowywane są tzw. „zajączkiem”, a w drugi dzień świąt zwanym Lanym Poniedziałkiem, wszyscy oblewają się wodą. Chętnie opowiadały, w jaki sposób w ich rodzinach obchodzi się wielkanocną tradycję.

 

Na zakończenie spotkania „Słoneczka” powiedziały wierszowane życzenia oraz wiersz pt. „Śmigus-dyngus” i podarowały bibliotekarce Jolancie Matuszczak piękną kartkę świąteczną wykonaną w przedszkolu. Bibliotekarka, żeby tradycji stało się zadość, zabawiła się z dziećmi w śmigusa-dyngusa, po czym złożyła im i ich opiekunce świąteczne życzenia i poczęstowała czekoladowymi jajeczkami.

 

Od lewej: Ewa Marzec, Jolanta Matuszczak

 

Od lewej: Ewa Marzec, Jolanta Matuszczak

 

Jolanta Matuszczak