II Rajd Szlakiem Buntu Tkaczy Sowiogórskich

 

5 czerwca 2014 r. z okazji 170. rocznicy buntu tkaczy sowiogórskich odbył się II Rajd Szlakiem Tkaczy na trasie Pieszyce – Bielawa. Organizatorami II Rajdu była Miejska Biblioteka Publiczna (MBP) w Bielawie, a patronat nad Rajdem objęli przedstawiciele władz lokalnych: przewodniczący Rady Miejskiej (RM) Bielawy Leszek Stróżyk oraz burmistrz Ryszard Dźwiniel.

W Rajdzie wzięło udział ponad 30 osób. Byli to głównie uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie z nauczycielami: Małgorzatą Greiner, Sylwią Sołtysik i Romanem Bukowskim. Obecne na Rajdzie były również członkinie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy MBP w Bielawie, jak również osoby uczestniczące w I Rajdzie z 2012 r. 

II Rajd rozpoczął się uroczystym przecięciem wstęgi i z historycznym komentarzem o wydarzeniach tamtego okresu, który przedstawiał dr Rafał Brzeziński, ruszył trasą zbuntowanych tkaczy z 1844 r. najpierw drogą wzdłuż lasu, potem ulicami: Korczaka, Wysoką, Przodowników Pracy, Waryńskiego i Piastowską, mijając po drodze historyczne obiekty należące niegdyś do byłych fabrykantów. 

Przy ul. Piastowskiej 2 uczestnicy Rajdu wzięli udział w uroczystym odsłonięciu tablicy upamiętniającej pobyt Gerharta Hauptmanna w Bielawie. Odsłonięcia tablicy dokonali: przewodniczący RM Leszek Stróżyk, burmistrz Ryszard Dźwiniel oraz dyrektor MBP Urszula Ubych. 

Zakończeniem II Rajdu Szlakiem Buntu Tkaczy było uroczyste złożenie kwiatów przy Urzędzie Miejskim w Bielawie pod tablicą upamiętniającą wydarzenia roku 1844, gdzie wartę honorową pełnili uczniowie z I klasy wojskowej Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Kwiaty złożyli przewodniczący RM Leszek Stróżyk, burmistrz Ryszard Dźwiniel oraz dyrektor MBP Urszula Ubych. Obecny przy składaniu kwiatów pod tablicą był również Grzegorz Raganowicz, wicedyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. 

Całość II Rajdu odbywała się pod opieką Straży Miejskiej w Bielawie.  

 

 

raj16
raj16 raj16
rajd1
rajd1 rajd1
rajd2
rajd2 rajd2
rajd3
rajd3 rajd3
rajd4
rajd4 rajd4
rajd5
rajd5 rajd5
rajd6
rajd6 rajd6
rajd7
rajd7 rajd7
rajd8
rajd8 rajd8
rajd10
rajd10 rajd10
rajd11
rajd11 rajd11
rajd12
rajd12 rajd12
rajd13
rajd13 rajd13
rajd14
rajd14 rajd14
rajd15
rajd15 rajd15
rajd16
rajd16 rajd16
rajd17
rajd17 rajd17
rajd18
rajd18 rajd18
rajd19
rajd19 rajd19
rajd20
rajd20 rajd20
rajd21
rajd21 rajd21
rajd22
rajd22 rajd22
rajd23
rajd23 rajd23
rajd24
rajd24 rajd24
rajd25
rajd25 rajd25
rajd26
rajd26 rajd26
rajd27
rajd27 rajd27
rajd28
rajd28 rajd28
rajd29
rajd29 rajd29
rajd30
rajd30 rajd30
rajd31
rajd31 rajd31
rajd32
rajd32 rajd32
rajd33
rajd33 rajd33
rajd34
rajd34 rajd34