Spotkanie z prof. Joanną Papuzińską

 

 

6 czerwca 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie odbyło się spotkanie z prof. Joanną Papuzińską. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie z nauczycielką Małgorzatą Ciesielską. Prof. Papuzińska razem z dziećmi obejrzała Teatrzyk "Kukiełkowo", w którym grają bielawscy bibliotekarze. W podziękowaniu za wspaniałe spotkanie z młodymi czytelnikami prof. Papuzińska dostała od dzieci kwiaty, a od pracowników biblioteki tomik poezji Sudecka poezja i proza I, wydany przez wydawnictwo MBP w Bielawie Bibliotheca Bielaviana.

 

Joanna Papuzińska łączy w swojej twórczości wszystko, co wiąże się z książką dla dziecka: jest jej twórcą (poetką i prozaikiem), znawcą jej historii (historykiem książki i badaczem literatury) oraz współczesności (krytykiem literackim), wreszcie niestrudzonym popularyzatorem czytelnictwa, inicjatorem licznych akcji promocyjnych (np. Kufer z książkami). Urodziła się 3 stycznia 1939 r. w Warszawie (jej matka Zofia, była znaną warszawską bibliotekarką, zginęła na Pawiaku w 1944 roku). Ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim (1957), krótko pracowała w bibliotece dla dzieci i w Wydawnictwie Harcerskim, następnie poświęciła się pracy naukowej. Doktorat uzyskała na podstawie rozprawy o czasopismach dla dzieci, habilitację – na podstawie książki Inicjacje literackie. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, początkowo związanym z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii, od 1982 z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych. Ogłosiła wysoko cenione tomy rozpraw z zakresu historii i współczesności książki dziecięcej, pod jej redakcją ukazały się księgi zbiorowe. Jako badacz koncentruje swą uwagę na przemianach form książki i literatury dziecięcej, szczególnie wiele miejsca poświęca refleksji nad perspektywą odbioru i odbiorcy, formami upowszechniania książki, metodologią pracy bibliotecznej.

Jest wybitnym krytykiem literackim, współpracuje z Polskim Radiem, od 1967 r. z Nowymi Książkami, z jej inicjatywy w 1991 r. powstało czasopismo o książce dla dziecka Guliwer, którym kierowała do r. 2002.

Jako pisarz debiutowała w r. 1956 na łamach “Świata Młodych” opowiadaniem Człowiek o gorącym sercu (o Januszu Korczaku). Jej proza i poezja kierowana jest do dzieci młodszych, łączy fantastykę z realizmem, wyraża doświadczenia i przeżycia dzieciństwa, operuje wyrafinowanym humorem i żartem lirycznym, wprowadza ważne treści psychologiczne (Nasza mama czarodziejka, Czarna jama) i elementy mitologii ludowej (Rokiś). Osobne miejsce w jej twórczości zajmuje autobiograficzny tom Darowane kreski, kameralna, pełna uroku opowieść o dziecięcym przeżywaniu świata wojny i pierwszych powojennych lat. [ źródło:  http://www.pierwsze.pl/autorzy/biogram-j-papuzinskiej.html ]