Spotkanie w muzeum z Anną Grużlewską

 


31 stycznia 2013 r., o godz. 18.00 tłumnie przybyli do Bielawskiej Placówki Muzealnej (BPM) goście mieli okazję wysłuchać pierwszego w tym roku wykładu z tegorocznego cyklu wykładów muzealnych - Dzierżoniowska fabryka „Cohn Gebrüder”. Wygłosiła go Anna Grużlewska – autorka artykułów w roczniku miejskim „Bibliotheca Bielaviana” (artykuł Anny Grużlewskiej pt. Fabryka „Cohn Gebrüder” - funkcjonowanie przedsiębiorstwa na przełomie XIX i XX w. można przeczytać w roczniku „Bibliotheca Bielaviana 2010” Wrocław-Bielawa 2011, s. 13-24).

 

Spotkanie rozpoczął dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) dr Rafał Brzeziński, który przywitał Annę Grużlewską, przewodniczącego Rady Miejskiej Bielawy Leszka Stróżyka i wszystkich przybyłych gości.

 

Anna Grużlewska przedstawiła historię rodziny i zakładu „Cohn Gebrüder”. Wykład połączony był z pokazem zdjęć z archiwum autorki. Każde zdjęcie opatrywane było przez nią wyczerpującym komentarzem. Sposób, w jaki przeprowadzony został ten wykład, spodobał się zebranym gościom, którzy zadawali autorce wiele pytań. Żadne z nich nie pozostało bez odpowiedzi.

 

Na zakończenie dyrektor MBP w podziękowaniu za przeprowadzenie wykładu w imieniu swoim i pracowników BPM wręczył Annie Grużlewskiej książkę.

 

Bielawskie muzeum zaprasza wszystkich na kolejne wykłady autorów rocznika „Bibliotheca Bielaviana”:

28 lutego 2013 r. - wykład dr Renaty Madziary Losy poniemieckich obiektów ewangelickich wykorzystywanych po II wojnie światowej przez Polaków wyznania luterańskiego

29 marca 2013 r. - wykład Janusza Manieckiego Aparat bezpieczeństawa w PRL

25 kwietnia 2013 r. - wykład Tomasza Śnieżka Pomniki pamięci, tablice pamiątkowe i słupki graniczne Gór Sowich

 

 

 

Anna Grużlewska

 

Anna Grużlewska, Jadwiga Stępień

Anna Grużlewska, Rafael Blau, Dorin Blau

 

Tadeusz Łazowski, Tomasz Śnieżek

 

Jacek Zając, Tadeusz Bińkowski, Sylwester Grzesiak

 

Anna Grużlewska, Sebastian Runowicz