Stadiony w Bielawie!!!


Od 16 maja do 6 czerwca 2012 r. w Bielawskiej Placówce Muzealnej będzie można podziwiać prace przesłane na ogólnopolski konkurs na makiety stadionów zatytułowany: Piłkarskie Mistrzostwa Europy w 2012 r. w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Pomysł zorganizowania ogólnopolskiego konkursu narodził się na początku września 2011 r. Funkcjonariusze świdnickiej jednostki, aby chociaż w części umożliwić osobom pozbawionym wolności wzięcie udziału w przygotowaniach do największej imprezy sportowej, organizowanej w naszym kraju, postanowili ogłosić konkurs na makiety stadionowe wykonane przez osadzonych. Skazani i tymczasowo aresztowani, z uwagi na odbywanie kary pozbawienia wolności lub stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu, de facto nie mieli możliwości uczestnictwa w przygotowaniach do tej niezwykle ważnej dla wszystkich imprezy. Istotą oferty zaadresowanej do osadzonych przebywających we wszystkich jednostkach penitencjarnych w kraju było wykonanie makiety wybranego stadionu Euro 2012.

Drewno, papier, tysiące zapałek i szkło. Na konkurs nadesłano 25 prac, 4 makiety powstały w Areszcie Śledczym w Świdnicy. Jury wysoko oceniło jakość prac i zaangażowanie twórców. Każdy z członków jury podkreślał wielki kunszt wykonanych makiet. Makiety dowiodły nie tylko uzdolnień plastycznych, ale również cierpliwości i skrupulatności autorów.                             

Zwycięzcą została makieta gdańskiej PGE Areny wykonana przez Zdzisława Piechotę z Zakładu Karnego w Potulicach. Drugie miejsce zajął Stadion Narodowy stworzony przez Krzysztofa Nowaka z Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich. Na trzecim miejscu znalazła się kolejna PGE Arena, wykonana w świdnickiej jednostce. Zwycięzca, obok nagrody rzeczowej, otrzymał koszulkę reprezentacji Polski z podpisem Franciszka Smudy.
Honorowy patronat nad imprezą, organizowaną przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Świdnicy pełnił Wojciech Murdzek - Prezydent Miast Świdnica, płk Ryszard Godyla - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu i Instytucja Kultury Wrocław 2016.

Zapraszamy do muzeum!!!

pon. i śr. - 10.00 – 15.00
pt. - 10.00 – 17.00
wt. i czw. - po wcześniejszej rejestracji telefonicznej
grupy zorganizowane (szkolne) – obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna
tel. 74 645 09 68