Lech Tkaczyk – Mama uczy cyferek


Bajeczka, słuchowisko słowno-muzyczne podarowane bibliotece przez wrocławskie wydawnictwo Astrum, skierowane jest do najmłodszych. Autor Lech Tkaczyk według zasady „nauka poprzez zabawę”, w interesujący sposób poznaje dzieci z cyferkami, a także zaszczepia zamiłowanie do nauki. Słuchowisko słowno-muzyczne ma te zalety, że dzieci szybko zapamiętują cyferki, a tym samym szybciej uczą się liczyć.

Dział dziecięco-młodzieżowy

 

Lech Tkaczyk – O Zającu Szybkim i Jeżu Kuśnierzu


Bajeczka na płycie podarowana bibliotece przez wrocławskie wydawnictwo Astrum zawiera ciekawą historię o szybkim zającu i jeżu kuśnierzu, która uczy w żywy i zabawny sposób, jak dzieci mają dobierać sobie przyjaciół, dlaczego nie wolno oszukiwać i kraść, czym można zasłużyć na nagrodę, jakie korzyści daje wytrwała praca.

Dział dziecięco-młodzieżowy

 

New Age. Encyklopedia Nowej Ery


Książka podarowana bibliotece przez wrocławskie wydawnictwo Astrum.

„Nowa Era”, „New Age”, „Era Wodnika”, „Spisek Wodnika”, „Nowy Wiek”, „Ruch Nowej Ery” to różne nazwy kosmopolitycznego i spirytualistycznego ruchu kulturowego, który w bardzo poważnym stopniu wpłynął na wrażliwość i sposób myślenia człowieka. Jest połączeniem wielu koncepcji filozoficznych, religijnych i naukowych. Mimo licznych kontrowersji i nieporozumień New Age jest obecny w dziesiątkach publikacji, w działalności licznych grup, stowarzyszeń i instytucji, w codziennych praktykach tysięcy ludzi. Bywa identyfikowany z groźnymi zjawiskami społecznymi, szkodliwym irracjonalizmem i zabobonem, spiskiem ciemnych sił, ale też z nowym wzorem życia, wolnym od cywilizacyjnego stresu i zgodnym z naturalnymi rytmami przyrody oraz duchowymi potrzebami człowieka.

Czytelnia