Tadeusz  Chmielniak- Technologie energetyczne

 

Książka zawiera podstawowe informacje o wszystkich stosowanych obecnie technologiach produkcji elektryczności i ciepła. Omówiono w niej zarówno technologie konwencjonalne, jak i technologie źródeł odnawialnych oraz technologie nowe, które dopiero wchodzą do użycia. Książkę polecamy szczególnie studentom kierunków: energetyka, budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria środowiska i ochrona środowiska wyższych uczelni technicznych.

 

***

Charles J. Krebs- Ekologia

 

Jest to tłumaczenie najnowszego szóstego już wydania znanego w świecie podręcznika ekologii. Obejmuje cały zakres ekologii- od osobnika, przez populacje do ekologii ekosystemów i tzw. ekologii globalnej.
Podręcznik składa się z czterech części:
1. Co to jest ekologia?
2. Zasięgi geograficzne
3. Liczebność organizmów: populacje
4. Rozmieszczenie i liczebność: poziom biocenozy

Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów: biologii, biotechnologii, ochrony środowiska , architektury krajobrazu, leśnictwa, ogrodnictwa, rolnictwa, turystyki i rekreacji, inżynierii środowiska oraz wszystkich zajmujących się ekologią i ochroną środowiska.

 

***